Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Geldend van 30-03-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Geldend van 30-03-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 3154
3502 GD Utrecht
Telefoon (088) 878 1000 (algemeen)
Internet https://www.vru.nl (algemeen)
E-mail info@vru.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling VRU
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie
Delegatie
Bronhouder Gemeente Utrecht
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Utrecht
Beleidsterreinen Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Openbare orde en veiligheid | Rampen
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Zie artikel 3.3 Bevoegdheden van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (26)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2006 Gemeente Amersfoort
01-01-2006 Gemeente Baarn
01-01-2006 Gemeente Bunnik
01-01-2006 Gemeente Bunschoten
01-01-2006 Gemeente De Bilt
01-01-2006 Gemeente De Ronde Venen
01-01-2006 Gemeente Eemnes
01-01-2006 Gemeente Houten
01-01-2006 Gemeente IJsselstein
01-01-2006 Gemeente Leusden
01-01-2006 Gemeente Lopik
01-01-2006 Gemeente Montfoort
01-01-2006 Gemeente Nieuwegein
01-01-2006 Gemeente Oudewater
01-01-2006 Gemeente Renswoude
01-01-2006 Gemeente Rhenen
01-01-2006 Gemeente Soest
01-01-2006 Gemeente Stichtse Vecht
01-01-2006 Gemeente Utrecht
01-01-2006 Gemeente Utrechtse Heuvelrug
01-01-2006 Gemeente Veenendaal
01-01-2006 Gemeente Vianen
01-01-2006 Gemeente Wijk bij Duurstede
01-01-2006 Gemeente Woerden
01-01-2006 Gemeente Woudenberg
01-01-2006 Gemeente Zeist

Doel

1. De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen: a. de brandweerzorg; b. de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. de meldkamer. 2. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor: a. een adequate samenwerking met politie Utrecht en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van ondermeer de gemeenschappelijke meldkamer; b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Financieel

Organisatiecode 0588

Grondslagen

Instellingsbesluiten (4) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/CVDR59020.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2013-50.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-15907.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-9025.html
Wettelijke voorschriften (6) Brandweerwet 1985
Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
Wet rampen en zware ongevallen
Wet veiligheidsregio’s

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Utrecht
Afkorting VRU
Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 3154
3502 GD Utrecht
Telefoon (088) 878 1000 (algemeen)
Internet https://www.vru.nl (algemeen)
E-mail info@vru.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina