Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nieuwegein (Nieuwegein)

Zie ook

Gemeente Nieuwegein (Nieuwegein)

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsplein 1
3431 LZ NIEUWEGEIN
Postadres Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN
Telefoon 14030 (algemeen)
Internet http://www.nieuwegein.nl (algemeen)
E-mail gemeente@nieuwegein.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 32.05 km2
Aantal inwoners 61365
Inwoners per km2 1914
Plaatsen binnen deze gemeente Nieuwegein
Totaal aantal zetels gemeenteraad 28

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. F.T.J.M. Backhuijs (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. G. Horst (CDA)
Dhr. M.J. Monrooij (ChristenUnie)
Dhr. T.A.C. Verhoeve (D66)
Mw. M.A.M. de Beer (GroenLinks)
Dhr. F.T.J. Verdam (Groep Verdam)
Mw. J. Verbeek-Beverwijk (Ieders Belang)
Mw. H.M.G. Peters (Lokale Vernieuwing)
Mw. M. Spalburg (PvdA)
Dhr. M.C. Stekelenburg (SP)
Mw. B.Z. Bakhtali (Stadspartij Nuwegein)
Dhr. S.A. de Mol (VSP)
Dhr. M.A.J. Snoeren (VVD)
Raadsgriffier Mw. mr. J.S.Y. Houtman
Raadslid Dhr. G. Horst (CDA)
Dhr. M.W. Hack (CDA)
Mw. C.C.J.J. van der Sluiszen (CDA)
Dhr. M.J. Monrooij (ChristenUnie)
Mw. J.C. Schiltkamp-van Dixhoorn (ChristenUnie)
Dhr. P.W.M. Snoeren (D66)
Dhr. T.A.C. Verhoeve (D66)
Mw. A.M. van Schaik (D66)
Dhr. M. Acinger (GroenLinks)
Mw. M.A.M. de Beer (GroenLinks)
Dhr. F.T.J. Verdam (Groep Verdam)
Mw. J. Verbeek-Beverwijk (Ieders Belang)
Mw. H.M.G. Peters (Lokale Vernieuwing)
Dhr. V.F. van Esch (PvdA)
Mw. M. Spalburg (PvdA)
Dhr. F.T.H.M. van den Heuvel (SP)
Dhr. M.C. Stekelenburg (SP)
Mw. M.P. Bijvoet (SP)
Mw. P. Nowak (SP)
Mw. B.Z. Bakhtali (Stadspartij Nuwegein)
Dhr. H.J. Troost (VSP)
Dhr. S.A. de Mol (VSP)
Dhr. H.J. Schat (VVD)
Dhr. J.A.N. Gadella (VVD)
Dhr. M.A.J. Snoeren (VVD)
Dhr. M.E. Diekstra (VVD)
Dhr. S.A. Elias (VVD)
Mw. K.M.K. Vizee (VVD)
Secretaris Mw. E. Liebregts
Wethouder Dhr. J. Kuiper (CDA)
Mw. M. Schouten (GroenLinks)
Dhr. J.R.J. van Engelen (Lokale Vernieuwing)
Dhr. A.J. Adriani (PvdA)
Mw. W. Eggengoor (VVD)

Gemeenteraad (28 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
SP 4
CDA 3
D66 3
PvdA 2
ChristenUnie 2
VSP 2
GroenLinks 2
Groep Verdam 1
Lokale Vernieuwing 1
Ieders Belang 1
Stadspartij Nuwegein 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Terug naar begin van de pagina