Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente De Bilt (De Bilt)

Zie ook

Gemeente De Bilt (De Bilt)

Adresgegevens

Bezoekadres Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB BILTHOVEN
Postadres Postbus 300
3720 AH BILTHOVEN
Telefoon (030) 228 94 11 (algemeen)
Internet http://www.debilt.nl (algemeen)
E-mail info@debilt.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 67.10 km2
Aantal inwoners 42016
Inwoners per km2 626
Plaatsen binnen deze gemeente Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek
Totaal aantal zetels gemeenteraad 27

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. S.C.C.M. Potters (VVD)
Fractievoorzitter Mw. ing. J. Muijsson (Beter De Bilt)
Dhr. ir. H. IJssennagger (Bilts Belang)
Dhr. D.A.W. de Groot BBA (CDA)
Dhr. Th. Aalbers (ChristenUnie)
Mw. J. Hoevers (D66)
Dhr. P Schlamilch (Forza De Bilt)
Mw. dr. ir. C Brouwer (Fractie Brouwer)
Dhr. drs. H.C.A. Zandvliet (GroenLinks)
Dhr. K. Hagedoorn (PvdA)
Dhr. J.F. Slootweg (SGP)
Dhr. M.H.O. Boer (SP)
Mw. L.D. Kok (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. T.B.W.M. van der Torre
Raadslid Dhr. W.H.F. van de Veerdonk (Beter De Bilt)
Mw. ing. J. Muijsson (Beter De Bilt)
Dhr. ir. H. IJssennagger (Bilts Belang)
Dhr. D.A.W. de Groot BBA (CDA)
Dhr. M.F.A.M. Koren BEc (CDA)
Mw. M. van de Vooren MSc (CDA)
Dhr. Th. Aalbers (ChristenUnie)
Dhr. dr. M. van Weele (D66)
Dhr. H.J.M.A. Mieras (D66)
Dhr. J.F. van Brakel (D66)
Mw. J. Hoevers (D66)
Dhr. P Schlamilch (Forza De Bilt)
Mw. K.C.M. Brekelmans (Forza De Bilt)
Mw. dr. ir. C Brouwer (Fractie Brouwer)
Dhr. drs. H.C.A. Zandvliet (GroenLinks)
Dhr. P.M.M. Weyers (GroenLinks)
Mw. A.M. 't Hart (GroenLinks)
Mw. M.A.R. Peperkamp (GroenLinks)
Dhr. drs. E. van Esterik (PvdA)
Dhr. K. Hagedoorn (PvdA)
Dhr. J.F. Slootweg (SGP)
Dhr. M.H.O. Boer (SP)
Dhr. drs. J.L.H. de Jong Schouwenburg (VVD)
Dhr. E. Dalmeijer (VVD)
Dhr. J.F. van Lemmen (VVD)
Dhr. Jhr. ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer (VVD)
Mw. L.D. Kok (VVD)
Secretaris Dhr. F.G. Wietses
Wethouder Mw. M.C.T. Bakker-Smit (CDA)
Dhr. drs. D.M.P.G. Smolenaers (D66)
Mw. drs. A.E. Brommersma (GroenLinks)
Dhr. J.A.E. Landwehr (VVD)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
GroenLinks 4
D66 4
CDA 3
PvdA 2
Beter De Bilt 2
Forza De Bilt 2
Fractie Brouwer 1
SGP 1
SP 1
ChristenUnie 1
Bilts Belang 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-dienst Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Terug naar begin van de pagina