Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gemeenschappelijke regelingen

A

Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie
Gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland
Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis
Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisaties
Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg
Gemeenschappelijke regeling Aqualysis
Gemeenschappelijke regeling AQUON 2018
Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam
Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archeologie Pijnacker- Nootdorp
Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Zaanstad — Oostzaan 2002
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Pijnacker-Nootdorp
Gemeenschappelijke Regeling Avres
Gemeenschappelijke regeling Avri

B

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)
Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenparken A7 c.a. 2009
Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg
Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Regio Gouda
Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2017
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Belgisch-Nederlands Grensoverleg
Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen
Gemeenschappelijke regeling Bijzonder Onderzoek Regio Zuid-Gelderland
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch informatie Centrum
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting

C

Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW)
Gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Gemeenschappelijke regeling Cure

D

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling De Betho
Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone
Gemeenschappelijke regeling Delta
Gemeenschappelijke regeling Diamant-groep
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken
Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Gemeenschappelijke regeling Duo+

E

Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio
Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten

F

Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

G

Gemeenschappelijke Regeling Gasdistributie Zeist en Omstreken
Gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving
Gemeenschappelijke regeling Gelders Archief, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen (Munitax)
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016
Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
Regeling gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland (zonder Purmerend) en Oostzaan
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Gemeenschappelijke rege­ling EMCO-groep
Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 2016
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Gemeenschappelijke regeling Gevudo
Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam
Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland
Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe
Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015

H

Gemeenschappelijke regeling HALte werk
Gemeenschappelijke Regeling Hameland
Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports
Gemeenschappelijke regeling Heesch West
Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg

I

Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)
Gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West
Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten
Gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep 2009
Gemeenschappelijke regeling Industrieschap "De Plaspoelpolder"
Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel
Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 2015
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar
Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL

J

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

K

Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark
Gemeenschappelijke regeling kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Gemeenschappelijke regeling KOMPAS, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

L

Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC Regio Brabant Noord Oost
Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke
Gemeenschappelijke regeling Lucrato

M

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2016
Gemeenschappelijke regeling Meerstad 2009
Gemeenschappelijke Regeling Meldkamer Oost Nederland
Gemeenschappelijke Regeling MER
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas
Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

N

Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard
Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor
Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer
Gemeenschappelijke regeling Novatec 2006

O

Gemeenschappelijke regeling ombudscommissie Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke Regeling Ombudsman Metropool Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord
Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst de Vallei
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Openbaar lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord
Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam
Gemeenschappelijke regeling openbaar onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel
Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs IJsselgraaf
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs regio Alphen aan den Rijn
Gemeenschappelijke regeling openbare Gezondheidszorg Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
Gemeenschappelijke Regeling OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten

P

Gemeenschappelijke regeling park Lingezegen
Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
Gemeenschappelijke Regeling “Participatiebedrijf KempenPlus”
Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht en Omstreken 2007
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard
Gemeenschappelijke Regeling Prolander
Gemeenschappelijke regeling Promen
Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (PG&Z)

R

Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer
Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Overbetuwe
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland
Gemeenschappelijke regeling Reestmond
Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 2019
Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei
Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland
Regeling Regio Rivierenland
Regeling regio Stedendriehoek
Regeling Regio Twente
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
Gemeenschappelijke regeling regionaal openbaar vervoer (Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân)
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
Regeling Regionaal samenwerkingsverband openbaar basisonderwijs De Kempen
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-dienst Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking Leerplicht en RMC, Maastricht en Mergelland
Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord
Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2017
Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst de Liemers
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke regeling ReinUnie (GR RU) tweede wijziging (college regeling)
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
Regeling RHC Drents Archief
Gemeenschappelijke regeling Rioolwaterzuiveringsinstallatie Gooiergracht en vijzelgemaal Eemmeer
Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg

S

Gemeenschappelijke regeling Sallcon
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking ICT Etten-Leur en Tholen
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016
Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo
Gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest
Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe
Regeling Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-Ijssel
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen
Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering voor Noordoost Groningen
Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center DeSom
Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009
Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkleerbedrijf “Midden Twente” 2018
Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen
Gemeenschappelijke regeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân
Regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling SOWECO
Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh
Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015
Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Gemeenschappelijke regeling stadsgewestelijke brandweer
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Stark
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016
Regeling Streekarchief Midden-Holland
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg
Gemeenschappelijke Regeling Streekarchivariaat Noordwest Veluwe
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Gemeenschappelijke regeling Syntrophos

T

Gemeenschappelijke regeling toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs
Gemeenschappelijke regeling toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte
Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

U

Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn

V

Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Verordening openbaar rechtspersoon Reflexis Openbaar Basisonderwijs
Gemeenschappelijke regeling voor het verrichten van dienstverlening op het terrein van onderwijs tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke Regeling VIXIA
Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

W

Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Gemeenschappelijke regeling WEDEKA Bedrijven
Gemeenschappelijke regeling Wedeo
Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Gemeenschappelijke regeling Werk in Uitvoering
Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (WADP)
Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie CGM
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum
Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam
Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen
Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa 2019
Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Regeling Werkvoorzieningschap Kampen - Dronten
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Venlo en omstreken
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Arbeid voor Allen (Wava) 2015
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief
Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland
Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Gemeenschappelijke Regeling WEZO
Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven
Gemeenschappelijke regeling WSD

Z

Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports
Gemeenschappelijke regeling Zeeuws archief
Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool
Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018

1

Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
Terug naar Contactgegevens overheden

Zie ook

Terug naar begin van de pagina