Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Stichtse Vecht (Stichtse Vecht)

Zie ook

Gemeente Stichtse Vecht (Stichtse Vecht)

Adresgegevens

Bezoekadres Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSSEN
Postadres Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN
Telefoon 14 0346 (algemeen)
Internet http://www.stichtsevecht.nl (algemeen)
E-mail info@stichtsevecht.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 101.64 km2
Aantal inwoners 64000
Inwoners per km2 629
Plaatsen binnen deze gemeente Breukelen UT, Kockengen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen, Nieuwer Ter Aa, Nieuwersluis, Nigtevecht, Oud Zuilen, Tienhoven, Tienhoven UT, Vreeland
Totaal aantal zetels gemeenteraad 33

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. mr. Y.P. van Mastrigt (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. drs. K.B.J. Overbeek (CDA)
Dhr. ing. I.C. Roetman (ChristenUnie/SGP)
Dhr. ing. A.J.M. Gemke (GroenLinks)
Mw. W.M.M. Hoek (Het Vechtse Verbond)
Mw. S.I.E. Kox-Meijer (Lokaal Liberaal)
Dhr. R. Druppers (Maarssen 2000)
Dhr. W.J. Ubaghs (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. M.J. van Dijk (PvdA)
Dhr. ing. R. Roos (Streekbelangen)
Mw. P.M.E. Bredt-Aler (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.W.E. Klomps (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. J.A. Hekman
Raadslid Dhr. drs. K.B.J. Overbeek (CDA)
Dhr. P. van Rossum (CDA)
Mw. S. van Lindenberg-Hess (CDA)
Dhr. F.M. de Ronde (ChristenUnie/SGP)
Dhr. ing. I.C. Roetman (ChristenUnie/SGP)
Dhr. E.W.J.J.W. Theunen (GroenLinks)
Dhr. G. Verstoep (GroenLinks)
Dhr. ing. A.J.M. Gemke (GroenLinks)
Dhr. T. Schuhmacher (GroenLinks)
Mw. A.P. Schoevaars (GroenLinks)
Mw. W.M.M. Hoek (Het Vechtse Verbond)
Dhr. B.L. Verwaaijen (Lokaal Liberaal)
Dhr. O.R. Tijdgat (Lokaal Liberaal)
Dhr. R. Bonhof (Lokaal Liberaal)
Dhr. R.J. van Liempdt (Lokaal Liberaal)
Mw. S.I.E. Kox-Meijer (Lokaal Liberaal)
Mw. T.C. Overdijnink (Lokaal Liberaal)
Dhr. R. Druppers (Maarssen 2000)
Mw. H.M.T. Habes (Maarssen 2000)
Dhr. H.H.B. van Maanen (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. W.J. Ubaghs (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. J.P. Toonen (PvdA)
Dhr. M.J. van Dijk (PvdA)
Mw. drs. E.M. Swerts (PvdA)
Dhr. ing. R. Roos (Streekbelangen)
Dhr. J.W.M. Helling (Streekbelangen)
Mw. C. van Vliet (Streekbelangen)
Dhr. A.L. Wisseborn (VVD)
Dhr. C.J. van Nieuwenhoven (VVD)
Dhr. R. Nederend (VVD)
Mw. B.M. de Vries (VVD)
Mw. J.A. Beekman (VVD)
Mw. P.M.E. Bredt-Aler (VVD)
Secretaris Mw. drs. A.J. van Hussel
Wethouder Mw. drs. H.J. Veneklaas (CDA)
Mw. drs. L.J. van Dort (GroenLinks)
Dhr. F.W.H. van Liempdt (Lokaal Liberaal)
Dhr. J.W.E. Klomps (VVD)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
Lokaal Liberaal 6
GroenLinks 5
CDA 3
Streekbelangen 3
PvdA 3
ChristenUnie/SGP 2
Maarssen 2000 2
Partij voor de Vrijheid 2
Het Vechtse Verbond 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10) Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht en Omstreken 2007
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Terug naar begin van de pagina