Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leusden (Leusden)

Zie ook

Gemeente Leusden (Leusden)

Adresgegevens

Bezoekadres 't Erf 1
3831 NA LEUSDEN
Postadres Postbus 150
3830 AD LEUSDEN
Telefoon 14 033 (algemeen)
Internet http://www.leusden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@leusden.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 58.94 km2
Aantal inwoners 28610
Inwoners per km2 485
Plaatsen binnen deze gemeente Achterveld, Leusden, Stoutenburg
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. G.J. Bouwmeester (D66)
Fractievoorzitter Mw. R.W.C. Tolboom (CDA)
Mw. K.E. Pouwels-Koopman (ChristenUnie/SGP)
Dhr. A.J. Dragt (D66)
Dhr. M.T.M Sturkenboom (PvdA/ GroenLinks)
Mw. A.M. Belt (SP)
Dhr. C.P.W.J. Genders (VVD)
Raadsgriffier Mw. I. Schutte
Raadslid Dhr. A.D.M.J. Kramer (CDA)
Dhr. W.G. van Ginkel (CDA)
Mw. H.M. van den Heuvel (CDA)
Mw. M.G. van Eijden-Smits (CDA)
Mw. R.W.C. Tolboom (CDA)
Dhr. J. Overweg (ChristenUnie/SGP)
Dhr. W. van Hell (ChristenUnie/SGP)
Mw. K.E. Pouwels-Koopman (ChristenUnie/SGP)
Dhr. A.J. Dragt (D66)
Dhr. J. Mülder (D66)
Mw. A. van Woerdekom (D66)
Dhr. M.T.M Sturkenboom (PvdA/ GroenLinks)
Mw. D.F.F.A. Houtveen (PvdA/ GroenLinks)
Mw. F.G. van der Vegte (PvdA/ GroenLinks)
Mw. L.K. van der Ham (PvdA/ GroenLinks)
Dhr. J.A.F. van Ginkel (SP)
Mw. A.M. Belt (SP)
Dhr. C.P.W.J. Genders (VVD)
Dhr. H. Lonink (VVD)
Dhr. H.B. Caarels (VVD)
Dhr. K. Roskam (VVD)
Secretaris Mw. H.W. de Graaf-Koelewijn
Wethouder Dhr. W.R. Vos (CDA)
Dhr. H.A.W. van Beurden (PvdA/ GroenLinks)
Dhr. P.J. Kiel (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
VVD 4
PvdA/ GroenLinks 4
ChristenUnie/SGP 3
D66 3
SP 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6) Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Terug naar begin van de pagina