Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leusden (Leusden)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-09-2021 Op 14-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres 't Erf 1
3831 NA LEUSDEN
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 150
3830 AD LEUSDEN
Telefoon 14 033 (algemeen)
Internet http://www.leusden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@leusden.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 58,94 km2
Aantal inwoners 29755
Inwoners per km2 504
Plaatsen binnen deze gemeente Achterveld, Leusden, Stoutenburg

Functies

Burgemeester Dhr. G.J. Bouwmeester (D66)
Fractievoorzitter Mw. M.G. van Eijden (CDA),
Mw. K.E. Pouwels-Koopman (ChristenUnie/SGP),
Dhr. A.J. Dragt (D66),
Dhr. M.T.M Sturkenboom (PvdA/ GroenLinks),
Mw. A.M. Belt (SP),
Dhr. C.P.W.J. Genders (VVD)
Locoburgemeester Dhr. W.R. Vos (CDA)
Raadsgriffier Mw. I. Schutte
Raadslid Dhr. A.D.M.J. Kramer (CDA),
Dhr. W.G. van Ginkel (CDA),
Mw. H.M. van den Heuvel (CDA),
Mw. M.G. van Eijden (CDA),
Mw. R.W.C. Tolboom (CDA),
Dhr. W. van Hell (ChristenUnie/SGP),
Dhr. W.H. van den Brink (ChristenUnie/SGP),
Mw. K.E. Pouwels-Koopman (ChristenUnie/SGP),
Dhr. A.J. Dragt (D66),
Dhr. J. Mülder (D66),
Mw. A. van Woerdekom (D66),
Dhr. M.T.M Sturkenboom (PvdA/ GroenLinks),
Mw. D.F.F.A. Houtveen (PvdA/ GroenLinks),
Mw. L.K. van der Ham-van Hulten (PvdA/ GroenLinks),
Dhr. J.A.F. van Ginkel (SP),
Mw. A.M. Belt (SP),
Dhr. C.P.W.J. Genders (VVD),
Dhr. H. Lonink (VVD),
Dhr. K. Roskam (VVD),
Dhr. H.B. Caarels (VVD)
Secretaris Mw. H.W. de Graaf-Koelewijn
Wethouder Dhr. W.R. Vos (CDA),
Mw. F.G. van der Vegte (PvdA/ GroenLinks),
Dhr. P.J. Kiel (VVD)

Gemeenteraad (20 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
VVD 4
D66 3
PvdA/ GroenLinks 3
ChristenUnie/SGP 3
SP 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)