Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente IJsselstein (IJsselstein)

Zie ook

Gemeente IJsselstein (IJsselstein)

Adresgegevens

Bezoekadres Overtoom 1
3401 BK IJSSELSTEIN UT
Postadres Postbus 26
3400 AA IJSSELSTEIN UT
Telefoon 14 030 (algemeen)
Internet http://www.ijsselstein.nl (algemeen)
E-mail info@ijsselstein.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 21.62 km2
Aantal inwoners 34287
Inwoners per km2 1585
Plaatsen binnen deze gemeente Ijsselstein UT
Totaal aantal zetels gemeenteraad 23

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. P.J.M. van Domburg (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. E. Tas (CDA)
Mw. A.E, Kooij-Bas (ChristenUnie)
Dhr. J.J. Pel (D66)
Dhr. M.W. Bosma (GroenLinks)
Dhr. R.C. Koehorst (LDIJ)
Dhr. P.F.X. Nieveen van Dijkum (PvdA)
Mw. S. van Dijk (VVD)
Locoburgemeester Mw. A.M.P.M. van der Lugt (VVD)
Raadsgriffier Dhr. A.J.O. van Kooij
Raadslid Dhr. E. Tas (CDA)
Dhr. F.P. van Kippersluis (CDA)
Dhr. J.W.M. de Wit (CDA)
Mw. A.E, Kooij-Bas (ChristenUnie)
Dhr. J. Huizinga (D66)
Dhr. J.J. Pel (D66)
Mw. A. Tigchelhoff (D66)
Dhr. J.H. Lappee (GroenLinks)
Dhr. M.W. Bosma (GroenLinks)
Dhr. H. de Bie (LDIJ)
Dhr. H.F. Bouw (LDIJ)
Dhr. ing. N. Slob (LDIJ)
Dhr. M.P. Willems (LDIJ)
Dhr. R.C. Koehorst (LDIJ)
H.J. Franken (LDIJ)
Mw. S. Zandstra (LDIJ)
Dhr. P.F.X. Nieveen van Dijkum (PvdA)
Dhr. B. van Rooijen (VVD)
Dhr. B.W. van der Horst (VVD)
Dhr. F.W. Hartelust (VVD)
Dhr. K.A.M. Duijvelaar (VVD)
Dhr. T.J.T. Zoethout (VVD)
Mw. S. van Dijk (VVD)
Secretaris Dhr. E. Luchtenburg
Wethouder Dhr. M.B. Foekema (LDIJ)
P.J. Bekker (LDIJ)
B.J.A. Roks (VVD)
Mw. A.M.P.M. van der Lugt (VVD)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
LDIJ 7
VVD 6
CDA 3
D66 3
GroenLinks 2
ChristenUnie 1
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Terug naar begin van de pagina