Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Renswoude (Renswoude)

Zie ook

Gemeente Renswoude (Renswoude)

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 4
3927 BD RENSWOUDE
Postadres Postbus 8
3927 ZL RENSWOUDE
Telefoon (0318) 57 81 50 (algemeen)
Internet http://www.renswoude.nl (algemeen)
E-mail info@renswoude.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 18.52 km2
Aantal inwoners 5020
Inwoners per km2 271
Plaatsen binnen deze gemeente Renswoude
Totaal aantal zetels gemeenteraad 11

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. S. Verkerk (CDA)
Dhr. N.W. van Mourik (ChristenUnie)
Dhr. J.B. Stutvoet (Dorpsbelang Renswoude)
Dhr. H.H. van der Schoor (SGP)
Dhr. B. Bisschop (VVD)
Locoburgemeester Dhr. S. van 't Foort (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. M.H.T. Jansen
Raadslid Dhr. S. Verkerk (CDA)
Dhr. J. Pronk (ChristenUnie)
Dhr. J.H. Verdam (ChristenUnie)
Dhr. N.W. van Mourik (ChristenUnie)
Mw. C.M. Veldhuizen (ChristenUnie)
Dhr. C.E. Eskes (Dorpsbelang Renswoude)
Dhr. J.B. Stutvoet (Dorpsbelang Renswoude)
Dhr. H. Don (SGP)
Dhr. H.H. van der Schoor (SGP)
Dhr. A.J. Hoek (VVD)
Dhr. B. Bisschop (VVD)
Secretaris Dhr. J. van Dijk
Wethouder Dhr. S. van 't Foort (ChristenUnie)
Dhr. A. Wijs (Dorpsbelang Renswoude)
Mw. M.C. Teunissen-Willemsen (VVD)

Gemeenteraad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 4
VVD 2
SGP 2
Dorpsbelang Renswoude 2
CDA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht
Terug naar begin van de pagina