Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rhenen (Rhenen)

Zie ook

Gemeente Rhenen (Rhenen)

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG RHENEN
Postadres Postbus 201
3910 AE RHENEN
Telefoon (0317) 68 16 81 (algemeen)
Internet http://www.rhenen.nl (algemeen)
E-mail info@rhenen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 43.00 km2
Aantal inwoners 19112
Inwoners per km2 444
Plaatsen binnen deze gemeente Elst UT, Rhenen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J.A. van der Pas (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. G.H. ter Horst (CDA)
Dhr. N. Drost (ChristenUnie)
Dhr. J.W.H. Langenbach (D66)
Dhr. J.A. Hoksbergen (Progressieve Combinatie Rhenen)
Dhr. E.A. Brouwer (PvdA)
Mw. G. Wiesenekker (Rhenens Belang)
Dhr. G.J. van Laar (SGP)
Dhr. L. Schenk (VVD)
Locoburgemeester Mw. S.J.H.M. Veldboer (Progressieve Combinatie Rhenen)
Raadsgriffier Mw. C.A.M. Apell
Raadslid Dhr. G.H. ter Horst (CDA)
Dhr. N. Drost (ChristenUnie)
Mw. C.H. Dieterman (ChristenUnie)
Dhr. J.W.H. Langenbach (D66)
Mw. M. Rijnsburger (D66)
Dhr. A.J.F.M. van Opstal (Progressieve Combinatie Rhenen)
Dhr. J.A. Hoksbergen (Progressieve Combinatie Rhenen)
Dhr. O.R.M. Ostendorf (Progressieve Combinatie Rhenen)
Dhr. E.A. Brouwer (PvdA)
Mw. A. Hulsebosch-Salgado Pintos (Rhenens Belang)
Mw. G. Wiesenekker (Rhenens Belang)
Dhr. G. Hovestad (SGP)
Dhr. G.J. van Laar (SGP)
Dhr. M.G. Mulder (SGP)
Dhr. A. Bonnema (VVD)
Dhr. L. Schenk (VVD)
R. Salari (VVD)
Secretaris Dhr. P. Bonthuis
Wethouder Mw. drs. J.M. de Heer-Verheij (ChristenUnie)
Dhr. drs. J.G. Boerkamp (D66)
Mw. S.J.H.M. Veldboer (Progressieve Combinatie Rhenen)
P.C. de Rooij (SGP)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 3
SGP 3
Progressieve Combinatie Rhenen 3
Rhenens Belang 2
ChristenUnie 2
D66 2
PvdA 1
CDA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht
Terug naar begin van de pagina