Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Woerden (Woerden)

Zie ook

Gemeente Woerden (Woerden)

Adresgegevens

Bezoekadres Blekerijlaan 10
3447 GR WOERDEN
Postadres Postbus 45
3440 AA WOERDEN
Telefoon 14 0348 (algemeen)
Internet http://www.woerden.nl (algemeen)
E-mail stadhuis@woerden.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 92.89 km2
Aantal inwoners 50607
Inwoners per km2 544
Plaatsen binnen deze gemeente Harmelen, Kamerik, Woerden, Zegveld
Totaal aantal zetels gemeenteraad 31

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. V.J.H. Molkenboer (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. P.J. van Meijeren (CDA)
Dhr. S.C. Brouwer (ChristenUnie-SGP)
Mw. S.A.J. van Megen (D66)
Dhr. R.C.L. Bakker (Fractie Bakker)
Dhr. H.A. van Assem (Inwonersbelangen)
Dhr. J.C. van der Does (LijstvanderDoes)
Mw. M.H.T. van Noort (Progressief Woerden)
C.W. de Mooij (SP)
Dhr. W. den Boer (STERK Woerden)
Dhr. F.J.C. van Hout (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. M.J.W. Tobeas
Raadslid Dhr. A. Draisma (CDA)
Dhr. J.W.P. Boere (CDA)
Dhr. M.L.A. Hollemans (CDA)
Dhr. P.J. van Meijeren (CDA)
Dhr. R.P.A. van Aalst (CDA)
Mw. T Van Soest-Vernooij (CDA)
Mw. V.S.M. Streng (CDA)
Dhr. S.C. Brouwer (ChristenUnie-SGP)
Mw. D. van der Wind-Hoogeveen (ChristenUnie-SGP)
Mw. J.C. Noorthoek (ChristenUnie-SGP)
Dhr. T.J. Boersma (D66)
Mw. B.J.C.J. Hoesel (D66)
Mw. S.A.J. van Megen (D66)
Dhr. R.C.L. Bakker (Fractie Bakker)
Dhr. H.A. van Assem (Inwonersbelangen)
C. Arentshorst - van Rootzelaar (LijstvanderDoes)
Dhr. C. van Iersel (LijstvanderDoes)
Dhr. J.C. van der Does (LijstvanderDoes)
Mw. H.K.A. den Hartigh (LijstvanderDoes)
Mw. L.P.T van Leeuwen - van der Horst (LijstvanderDoes)
Dhr. J.J. Vierstra (Progressief Woerden)
Mw. J.G. Franken (Progressief Woerden)
Mw. M.B.Y. Boersma-Witsenburg (Progressief Woerden)
Mw. M.H.T. van Noort (Progressief Woerden)
C.W. de Mooij (SP)
Dhr. W. den Boer (STERK Woerden)
Mw. M.R. Verheyen-von Bose (STERK Woerden)
Mw. R. Vrolijk (STERK Woerden)
Dhr. F.J.C. van Hout (VVD)
Dhr. F.J.D. Bos (VVD)
Mw. S.A. Onrust (VVD)
Secretaris Dhr. drs. M.H.J. van Kruijsbergen
Wethouder Dhr. A. Noorthoek (CDA)
Dhr. T.H.D. de Weger (ChristenUnie)
Dhr. G.F. Becht (D66)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 7
LijstvanderDoes 5
Progressief Woerden 4
VVD 3
STERK Woerden 3
D66 3
ChristenUnie-SGP 3
SP 1
Fractie Bakker 1
Inwonersbelangen 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeenschappelijke regeling toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Terug naar begin van de pagina