Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Veenendaal (Veenendaal)

Zie ook

Gemeente Veenendaal (Veenendaal)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-01-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3901 GA VEENENDAAL
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 1100
3900 BC VEENENDAAL
Telefoon (0318) 53 85 38 (algemeen)
Internet http://www.veenendaal.nl (algemeen)
E-mail info@veenendaal.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 19,81 km2
Aantal inwoners 64918
Inwoners per km2 3277
Plaatsen binnen deze gemeente Veenendaal

Functies

Burgemeester Dhr. K.J.G. Kats (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. H. Schonewille (CDA),
Mw. S. Bette-van de Nadort (ChristenUnie),
Dhr. Y. Boutachekourt (D66),
Dhr. M.Y. Makineli (DENK),
Dhr. T.J. van der Weele (GroenLinks),
Dhr. C.J. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal),
Dhr. R.A. van der Weerd (ProVeenendaal),
Dhr. J.N. van de Braak (PvdA),
Dhr. D.D. Both (SGP),
Dhr. J.P. Breur (SP),
Mw. Y. Bottema (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. ing. E. Stroobosscher (ChristenUnie)
Raadsgriffier Mw. drs. F.A. van Hooijdonk
Raadslid Dhr. E. Enzlin (CDA),
Dhr. H. Schonewille (CDA),
Dhr. M.W.T. Ruitenbeek (CDA),
Dhr. A.J. Koerts (ChristenUnie),
Dhr. H. van Soest (ChristenUnie),
Dhr. J. van den Heuvel (ChristenUnie),
Dhr. J. van Esseveld (ChristenUnie),
Dhr. R.P.L. Mulder (ChristenUnie),
Dhr. W. van Braak (ChristenUnie),
Mw. G.S. Brunekreeft-Lagerweij (ChristenUnie),
Mw. S. Bette-van de Nadort (ChristenUnie),
Dhr. M.Y. Makineli (DENK),
Dhr. H. Saïdi (D66),
Dhr. Y. Boutachekourt (D66),
Dhr. T.J. van der Weele (GroenLinks),
Dhr. C.J. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal),
Dhr. J. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal),
Mw. M. Jansen (Lokaal Veenendaal),
Dhr. M.S. El Hassnaoui (ProVeenendaal),
Dhr. R.A. van der Weerd (ProVeenendaal),
Mw. B. Visser (ProVeenendaal),
Mw. N. Roelofsen (ProVeenendaal),
Dhr. J.N. van de Braak (PvdA),
Dhr. D. Scheele (SGP),
Dhr. D.D. Both (SGP),
Dhr. J. Snoei (SGP),
Dhr. T.J. van Iperen (SGP),
Dhr. J.P. Breur (SP),
Dhr. J. Diepeveen (VVD),
Dhr. L.W. Nooteboom (VVD),
Dhr. R.J.P.J. Veen (VVD),
Dhr. R.T.C. Schoeman (VVD),
Mw. Y. Bottema (VVD)
Secretaris Mw. drs. A.P.W. van de Klift
Wethouder Dhr. mr. ing. E. Stroobosscher (ChristenUnie),
Dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal),
Dhr. dr. ir. C.M. Verloop (SGP),
Dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 8
VVD 5
ProVeenendaal 4
SGP 4
Lokaal Veenendaal 3
CDA 3
D66 2
GroenLinks 1
PvdA 1
DENK 1
SP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina