Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Veenendaal (Veenendaal)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-10-2021 Op 26-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3901 GA VEENENDAAL
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 1100
3900 BC VEENENDAAL
Telefoon (0318) 53 85 38 (algemeen)
Internet http://www.veenendaal.nl (algemeen)
E-mail info@veenendaal.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 19,81 km2
Aantal inwoners 64918
Inwoners per km2 3277
Plaatsen binnen deze gemeente Veenendaal

Functies

Burgemeester Dhr. K.J.G. Kats (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. H. Schonewille (CDA),
Mw. S. Bette-van de Nadort (ChristenUnie),
Dhr. Y. Boutachekourt (D66),
Dhr. M.Y. Makineli (DENK),
Dhr. H. Saïdi (Fractie Saidi),
Dhr. T.J. van der Weele (GroenLinks),
Dhr. C.J. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal),
Dhr. R.A. van der Weerd (ProVeenendaal),
Dhr. J.N. van de Braak (PvdA),
Dhr. D.D. Both (SGP),
Dhr. J.P. Breur (SP),
Mw. Y. Bottema (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. ing. E. Stroobosscher (ChristenUnie)
Raadsgriffier Mw. A.J. van Meerveld-Hop
Raadslid Dhr. E. Enzlin (CDA),
Dhr. H. Schonewille (CDA),
Dhr. M.W.T. Ruitenbeek (CDA),
Dhr. H. van Soest (ChristenUnie),
Dhr. J. van Esseveld (ChristenUnie),
Dhr. J. van den Heuvel (ChristenUnie),
Dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie),
Dhr. R.P.L. Mulder (ChristenUnie),
Dhr. W. van Braak (ChristenUnie),
Mw. G.S. Brunekreeft-Lagerweij (ChristenUnie),
Mw. S. Bette-van de Nadort (ChristenUnie),
Dhr. Y. Boutachekourt (D66),
Dhr. M.Y. Makineli (DENK),
Dhr. H. Saïdi (Fractie Saidi),
Dhr. T.J. van der Weele (GroenLinks),
Dhr. C.J. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal),
Dhr. J. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal),
Mw. M. Jansen (Lokaal Veenendaal),
Dhr. M.S. El Hassnaoui (ProVeenendaal),
Dhr. R.A. van der Weerd (ProVeenendaal),
Mw. B. Visser (ProVeenendaal),
Mw. N. Roelofsen (ProVeenendaal),
Dhr. J.N. van de Braak (PvdA),
Dhr. D. Scheele (SGP),
Dhr. D.D. Both (SGP),
Dhr. J. Snoei (SGP),
Dhr. T.J. van Iperen (SGP),
Dhr. J.P. Breur (SP),
Dhr. J. Diepeveen (VVD),
Dhr. L.W. Nooteboom (VVD),
Dhr. R.J.P.J. Veen (VVD),
Dhr. R.T.C. Schoeman (VVD),
Mw. Y. Bottema (VVD)
Secretaris Mw. drs. S.M. Deelstra
Wethouder Dhr. mr. ing. E. Stroobosscher (ChristenUnie),
Dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal),
Dhr. dr. ir. C.M. Verloop (SGP),
Dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 8
VVD 5
ProVeenendaal 4
SGP 4
CDA 3
Lokaal Veenendaal 3
Fractie Saidi 1
GroenLinks 1
PvdA 1
D66 1
DENK 1
SP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)