Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 503
4870 AM Etten-Leur
Telefoon (076) 50 27 200 (algemeen)
Internet https://www.west-brabant.eu (algemeen)
E-mail info@west-brabant.eu (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio West‐Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Etten-Leur
Archiefzorgdrager Regio West-Brabant
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Cultuur en recreatie | Cultuur
Cultuur en recreatie | Recreatie
Economie | Bouwnijverheid
Economie | Handel
Economie | Industrie
Economie | Ondernemen
Economie | Toerisme
Economie | Transport
Financiën | Begroting
Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Migratie en integratie | Integratie
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Water
Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Sociale zekerheid | Jongeren
Sociale zekerheid | Ouderen
Verkeer | Spoor
Verkeer | Water
Verkeer | Weg
Werk | Werkgelegenheid
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Zie de artikelen 9, 13, 15 en 17 van de gemeenschappelijke regeling.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (19)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2011 Gemeente Aalburg
01-01-2011 Gemeente Alphen-Chaam
01-01-2011 Gemeente Baarle-Nassau
01-01-2011 Gemeente Bergen op Zoom
01-01-2011 Gemeente Breda
01-01-2011 Gemeente Drimmelen
01-01-2011 Gemeente Etten-Leur
01-01-2011 Gemeente Geertruidenberg
01-01-2011 Gemeente Halderberge
01-01-2011 Gemeente Moerdijk
01-01-2011 Gemeente Oosterhout
01-01-2011 Gemeente Roosendaal
01-01-2011 Gemeente Rucphen
01-01-2011 Gemeente Steenbergen
01-01-2011 Gemeente Tholen
01-01-2011 Gemeente Werkendam
01-01-2011 Gemeente Woensdrecht
01-01-2011 Gemeente Woudrichem
01-01-2011 Gemeente Zundert

Doel

De regeling heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, primair ten behoeve van de economisch ruimtelijke structuurversterking van West-Brabant. Onder deze belangen vallen in elk geval: • Economische Zaken; • Mobiliteit; • Ruimtelijke Ontwikkeling; • Arbeidsmarktbeleid. Daarnaast heeft de regeling tot doel om andere belangen van deelnemende gemeenten te behartigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

Financieel

Organisatiecode 0684

Grondslagen

Instellingsbesluiten (4) http://www.moerdijk.nl/bis/beleidsregels/107.gemeenschappelijke_regeling.pdf
https://www.west-brabant.eu/images/Over_RWB/Regelingen_begroting_jaarverslag/Gewijzigde_Gemeenschappelijke_Regeling_Regio_West_2018.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-23394.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-30473.html
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio West-Brabant
Afkorting RWB
Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 503
4870 AM Etten-Leur
Telefoon (076) 50 27 200 (algemeen)
Internet https://www.west-brabant.eu (algemeen)
E-mail info@west-brabant.eu (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina