Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Etten-Leur (Etten-Leur)

Zie ook

Gemeente Etten-Leur (Etten-Leur)

Adresgegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA ETTEN-LEUR
Postadres Postbus 10100
4870 GA ETTEN-LEUR
Telefoon 14076 (algemeen)
Internet http://www.etten-leur.nl (algemeen)
E-mail info@etten-leur.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 55.90 km2
Aantal inwoners 42273
Inwoners per km2 756
Plaatsen binnen deze gemeente Etten-Leur
Totaal aantal zetels gemeenteraad 27

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. dr. M.W.M. de Vries (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. P.J.H. van der Wulp (Algemeen Plaatselijk Belang)
Dhr. R.P.A.F. Buiks (CDA)
Dhr. R.L. Dujardin (D66)
Dhr. S.P.J.M. Jacobs (GroenLinks)
Dhr. L.A.G. Roks (Leefbaar Etten-Leur)
Mw. C.C.A.M. Boeren-Tak (Ons Etten-Leur)
Dhr. J.E.T. Wierema (PvdA)
Dhr. F.J. Vrolijk (VVD)
Locoburgemeester Dhr. C.F.A.M. van Aert (APB)
Raadsgriffier Dhr. drs. W.C.M. Voeten MBA
Raadslid Dhr. E.A.A. Hommel (Algemeen Plaatselijk Belang)
Dhr. P.J.H. van der Wulp (Algemeen Plaatselijk Belang)
Dhr. S.P. de Hoon (Algemeen Plaatselijk Belang)
Dhr. W.W.F. van der Linden (Algemeen Plaatselijk Belang)
Mw. J.H. Boer (Algemeen Plaatselijk Belang)
Mw. K.C.M. van Drongelen - Laurijssen (Algemeen Plaatselijk Belang)
Dhr. J. van Hulst (CDA)
Dhr. R.J.H. Weijers (CDA)
Dhr. R.P.A.F. Buiks (CDA)
Mw. C.C.J. Hoevenberg - Aerts (CDA)
Mw. J.C. Gelderblom-Punt (CDA)
Mw. M.J.H. Nooijens-Brans (CDA)
Dhr. R.L. Dujardin (D66)
Mw. C.C.J.M. Groenen (D66)
Dhr. D.H.C.M. Aerts (GroenLinks)
Dhr. S.P.J.M. Jacobs (GroenLinks)
Dhr. L.A.G. Roks (Leefbaar Etten-Leur)
Mw. C.A.J. de Regt-Taks (Leefbaar Etten-Leur)
Dhr. B.G.E. Vaarwerk (Ons Etten-Leur)
Dhr. E.J.L. Menheere (Ons Etten-Leur)
Mw. C.C.A.M. Boeren-Tak (Ons Etten-Leur)
Mw. D.D.J. Huijbregts (Ons Etten-Leur)
Mw. J.J.M. Trouw (Ons Etten-Leur)
Dhr. J.E.T. Wierema (PvdA)
Dhr. E.P. de Jager (VVD)
Dhr. F.J. Vrolijk (VVD)
Mw. A.L. Meeuwsen (VVD)
Secretaris Dhr. drs. C. Smits
Wethouder Dhr. C.F.A.M. van Aert (APB)
Dhr. J.P. van Hal (CDA)
Dhr. M. van der Bijl (VVD)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
Algemeen Plaatselijk Belang 6
Ons Etten-Leur 5
VVD 3
Leefbaar Etten-Leur 2
D66 2
GroenLinks 2
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (13) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking ICT Etten-Leur en Tholen
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Terug naar begin van de pagina