Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Moerdijk (Moerdijk)

Zie ook

Gemeente Moerdijk (Moerdijk)

Adresgegevens

Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ ZEVENBERGEN
Postadres Postbus 4
4760 AA ZEVENBERGEN
Telefoon (0168) 37 36 00 (algemeen)
Internet http://www.moerdijk.nl (algemeen)
E-mail info@moerdijk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 183.99 km2
Aantal inwoners 36645
Inwoners per km2 199
Plaatsen binnen deze gemeente Fijnaart, Heijningen, Klundert, Langeweg, Moerdijk, Noordhoek, Oudemolen NB, Standdaarbuiten, Willemstad NB, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek
Totaal aantal zetels gemeenteraad 25

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. J.P.M. Klijs (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. W.M. de Pijper (Burger Belangen Moerdijk)
Mw. M.J. van Eersel-den Hollander (CDA)
Dhr. L. Schreuders (ChristenUnie)
Dhr. G. Wiers (D66)
Mw. P.M. Joosten-Wesselius (Moerdijk Lokaal)
Dhr. J. van Brenkelen (Onafhankelijk Moerdijk)
Mw. M.A. Pistorius-van Geel (PvdA)
Dhr. G.J.M. Blom (SP)
Dhr. A.M.J. Dingemans (VVD)
Locoburgemeester Dhr. T.H.R. Zwiers (VVD)
Raadsgriffier Dhr. H.D. Tiekstra
Raadslid Dhr. W.M. de Pijper (Burger Belangen Moerdijk)
Dhr. J.G. Schreuders (CDA)
Mw. C.L.F. Vermunt (CDA)
Mw. L. Ardon-Zagan (CDA)
Mw. M.J. van Eersel-den Hollander (CDA)
Dhr. L. Schreuders (ChristenUnie)
Dhr. G. Wiers (D66)
Dhr. C. Punt (Moerdijk Lokaal)
Mw. C.H.W. Tak-Broere (Moerdijk Lokaal)
Mw. I. Kleijn (Moerdijk Lokaal)
Mw. P.M. Joosten-Wesselius (Moerdijk Lokaal)
Dhr. C. Huijssoon (Onafhankelijk Moerdijk)
Dhr. J. Lems (Onafhankelijk Moerdijk)
Dhr. J. van Brenkelen (Onafhankelijk Moerdijk)
Dhr. M. Tolu (Onafhankelijk Moerdijk)
Dhr. P.J.M.G. Geleijns (Onafhankelijk Moerdijk)
Mw. C.S.P. van Dijkhorst-Roderkerken (Onafhankelijk Moerdijk)
Dhr. B. Çiçek (PvdA)
Mw. M.A. Pistorius-van Geel (PvdA)
Dhr. G.J.M. Blom (SP)
Dhr. A.M.J. Dingemans (VVD)
Dhr. E.H.P.J. van der Linden (VVD)
Dhr. G. Vos (VVD)
Dhr. R.H. Heus (VVD)
Mw. P.E.C. Koomans-Schreuders (VVD)
Secretaris Mw. P.A.M. van Bavel
Wethouder Mw. D.J. Brummans (CDA)
Dhr. C.J.A. van Dorst (Onafhankelijk Moerdijk)
Dhr. E. Schoneveld (Onafhankelijk Moerdijk)
Dhr. T.H.R. Zwiers (VVD)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Onafhankelijk Moerdijk 6
VVD 5
CDA 4
Moerdijk Lokaal 4
PvdA 2
D66 1
SP 1
Burger Belangen Moerdijk 1
ChristenUnie 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (15) Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Terug naar begin van de pagina