Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oosterhout (Oosterhout)

Zie ook

Gemeente Oosterhout (Oosterhout)

Adresgegevens

Bezoekadres Slotjesveld 1
4902 ZP OOSTERHOUT NB
Postadres Postbus 10150
4900 GB OOSTERHOUT NB
Telefoon 14 0162 (algemeen)
Internet http://www.oosterhout.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 73.09 km2
Aantal inwoners 53787
Inwoners per km2 735
Plaatsen binnen deze gemeente Den Hout NB, Dorst, Oosteind, Oosterhout NB
Totaal aantal zetels gemeenteraad 31

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. M. Buijs (VVD)
Fractievoorzitter Mw. T.P.M. Roovers-Huijben (CDA)
Mw. M.E. Hemmer (D66)
Dhr. W.P.J.M. Hoosemans (Gemeentebelangen)
Dhr. H.C. van Ginneken (Gezond Burger Verstand)
Dhr. C.J. Noltee (Groen Brabant)
Dhr. drs. W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks)
Dhr. A. Van Opzeeland (PvdA)
Dhr. D.F.J. Melsen (VVD)
Raadsgriffier Dhr. E.C.A. Kaarsemaker
Raadslid Dhr. A.P.H.M. Kamps (CDA)
Dhr. B.F.J. Jacobs (CDA)
Mw. T.P.M. Roovers-Huijben (CDA)
Dhr. R.D.M. Schuurmans (D66)
Mw. M.E. Hemmer (D66)
Dhr. A.B. Kastelijns (Gemeentebelangen)
Dhr. J.F.J. de Nijs (Gemeentebelangen)
Dhr. N.C.M. Koenen (Gemeentebelangen)
Dhr. P.T. de Laat (Gemeentebelangen)
Dhr. W.P.J.M. Hoosemans (Gemeentebelangen)
Dhr. Z. Içli (Gemeentebelangen)
Mw. D. van der Lee (Gemeentebelangen)
Mw. J.H.J. Kastelijns (Gemeentebelangen)
Mw. M.C.J.A. Dujardin-Rombouts (Gemeentebelangen)
Mw. P.H. Buinsters-van Bragt (Gemeentebelangen)
Dhr. H.C. van Ginneken (Gezond Burger Verstand)
Dhr. P.J. Bogerd (Gezond Burger Verstand)
Mw. J.M.I. Broekhoven (Gezond Burger Verstand)
Dhr. C.J. Noltee (Groen Brabant)
Dhr. A.H.K.M. van der Pluijm (GroenLinks)
Dhr. drs. W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks)
Dhr. G. Demir (GroenLinks)
Dhr. J.W.A. Boers (GroenLinks)
Mw. B.H.M. Mekenkamp (GroenLinks)
Dhr. A. Van Opzeeland (PvdA)
Dhr. A.A.C. Mulders (VVD)
Dhr. D.F.J. Melsen (VVD)
Dhr. G.A.M.C. Heintjes (VVD)
Dhr. J.W.M. Peters (VVD)
Dhr. P.W.M. Wesel (VVD)
Mw. M.B.T. de Wit-van Loon (VVD)
Secretaris Dhr. mr. P.J. de Ridder
Wethouder Dhr. mr. M.P.C. Willemsen (CDA)
Dhr. C. Piena (Gemeentebelangen)
Mw. drs. M. Witte (Gemeentebelangen)
Dhr. R.P. van der Helm (VVD)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen 10
VVD 6
GroenLinks 5
CDA 3
Gezond Burger Verstand 3
D66 2
PvdA 1
Groen Brabant 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Arbeid voor Allen (Wava) 2015
Terug naar begin van de pagina