Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-10-2021 Op 20-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR BERGEN OP ZOOM
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM
Telefoon (0164) 27 70 00 (algemeen)
Internet http://www.bergenopzoom.nl (algemeen)
E-mail registratiediv@bergenopzoom.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (13)

Algemene informatie

Oppervlakte 100,0 km2
Aantal inwoners 66354
Inwoners per km2 663
Plaatsen binnen deze gemeente Bergen Op Zoom, Halsteren, Lepelstraat

Functies

Burgemeester Dhr. dr. F.A. Petter (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. L.H. van der Kallen (BSD),
Dhr. H.P. Verroen (CDA),
Dhr. A. Akkaya (GBWP),
Dhr. P.A. van den Ouden (GroenLinks),
Dhr. A.J.F.M. Linssen (Lijst Linssen),
Mw. A.E.J. Govers-Gabriëls (Lokaal Realisme),
Dhr. J.G. Huismans (PUNT),
Dhr. J.G.P. van Aken (PvdA),
Dhr. T.M.M. de Jong (SP),
Dhr. R.R.M. Krijnen (Samen0164),
Dhr. J.J.M. Voets (Steunpunt Bergen op Zoom),
Dhr. D.P.E. Hopmans (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. E.P.M. van der Meer
Raadslid Dhr. F.L. El-Khassim (BSD),
Dhr. L.H. van der Kallen (BSD),
Dhr. H.P. Verroen (CDA),
Dhr. J. van Dam (CDA),
Dhr. S. Verheugt (CDA),
Dhr. B.R. Doedens (D66),
Dhr. U. Cuman (D66),
Dhr. Ö. Duman (GBWP),
Dhr. A. Akkaya (GBWP),
Dhr. A.G.J. van der Weegen (GBWP),
Dhr. M.J.P. van Eekelen (GBWP),
Dhr. P.C.J. Schut (GBWP),
Dhr. P.M.M. Roosendaal (GBWP),
Dhr. R. Simons (GBWP),
Dhr. S. Soutou (GBWP),
Mw. A.M. Rommens-Matthijssen (GBWP),
Mw. E.A.H.M. de Kock (GBWP),
Dhr. P.A. van den Ouden (GroenLinks),
Mw. S. Karar (GroenLinks),
Dhr. A.J.F.M. Linssen (Lijst Linssen),
Dhr. L.C.J. Wijten (Lijst Linssen),
Dhr. M. Dam (Lijst Linssen),
Dhr. drs. A.F.M. Siebelink (Lijst Linssen),
Dhr. J. Pals (Lokaal Realisme),
Dhr. M. van 't Hof (Lokaal Realisme),
Mw. A.E.J. Govers-Gabriëls (Lokaal Realisme),
Dhr. J.G. Huismans (PUNT),
Dhr. A. Ahajaj (PvdA),
Dhr. J.G.P. van Aken (PvdA),
Dhr. T.M.M. de Jong (SP),
Dhr. R.R.M. Krijnen (Samen0164),
Dhr. J.J.M. Voets (Steunpunt Bergen op Zoom),
Dhr. D.P.E. Hopmans (VVD)
Secretaris Dhr. mr. drs. ing. M. van Vliet
Wethouder Dhr. B Jacobs MSc (Onafhankelijk),
Dhr. J. de Lange (Onafhankelijk),
Mw. M. van der Zwan-Brasser (Onafhankelijk),
Mw. P.T.C. Koenders (Onafhankelijk)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
GBWP 10
Lijst Linssen 4
Lokaal Realisme 3
CDA 3
GroenLinks 2
PvdA 2
D66 2
BSD 2
Samen0164 1
SP 1
Steunpunt Bergen op Zoom 1
VVD 1
PUNT 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)