Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Breda (Breda)

Zie ook

Gemeente Breda (Breda)

Adresgegevens

Bezoekadres Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA
Postadres Postbus 90156
4800 RH BREDA
Telefoon 14 076 (algemeen)
Internet http://www.breda.nl (algemeen)
E-mail gemeentebreda@breda.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 129.15 km2
Aantal inwoners 171039
Inwoners per km2 1324
Plaatsen binnen deze gemeente Bavel, Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout
Totaal aantal zetels gemeenteraad 39

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. P.F.G. Depla (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. P.J.M. Vissers (Breda'97)
Dhr. J.J.H. Bruijns (CDA)
Dhr. T. van het Hof (D66)
Dhr. P. Bakker (GroenLinks)
Dhr. A.M.A. van Drunen (PvdA)
Dhr. S.A.A. Maes (SP)
Dhr. A.A. van Vliet (VVD)
Dhr. J.P.W.A.A.M. Taks (50Plus)
Raadsgriffier Dhr. P. Piket
Raadslid Dhr. P.J.M. Vissers (Breda'97)
Dhr. C.A.I.J. Rutten (CDA)
Dhr. C.J.M. van Oosterbosch (CDA)
Dhr. H.F.C.M. Jansen (CDA)
Dhr. J.J.H. Bruijns (CDA)
Mw. DG Boom (CDA)
Mw. C.I.H.M. de Moor (CDA)
Dhr. F. Boulakjar (D66)
Dhr. PCJMB Smans (D66)
JC Pul (D66)
Mw. J de Goede (D66)
Dhr. P. Bakker (GroenLinks)
Dhr. T. van het Hof (D66)
Mw. M. van Hemel (D66)
Mw. M. de Nobel (GroenLinks)
Dhr. T.S. Dijkstra (GroenLinks)
Mw. M.L.M.E. Tecklenburg (GroenLinks)
Mw. H.M. Nauta (GroenLinks)
Dhr. A.M.A. van Drunen (PvdA)
Dhr. E Hoek (PvdA)
Dhr. R. Sips (PvdA)
Mw. I. den Ouden (PvdA)
Dhr. D.A.H.M. Uijl (SP)
Dhr. S.A.A. Maes (SP)
Mw. B.B. Huong (SP)
Mw. I. Verdaasdonk (SP)
Dhr. A.A. van Vliet (VVD)
Dhr. CM Braspenning (VVD)
Dhr. D. de Neef (VVD)
Dhr. E. Förster (VVD)
Dhr. G.A. Veenenbos (VVD)
Dhr. R. Zagers (VVD)
Dhr. R.J. Kouwenberg (VVD)
Dhr. S. Planken (VVD)
Mw. C.E.A.H. Kranenborg-van Eerd (VVD)
Mw. M.P. Stevens (VVD)
Mw. M.R. Peereboom-Hoeben (VVD)
Dhr. J.P.W.A.A.M. Taks (50Plus)
Dhr. P.W. van Lier (50Plus)
Secretaris Dhr. C. Vermeer
Wethouder Dhr. P.J.L.M. de Beer (D66)
Mw. M.A.E. de Bie (D66)
Mw. M. Haagh-Reijne (PvdA)
Dhr. B.E.A. Adank (VVD)
Dhr. D.J. Quaars (VVD)
Mw. G.C. Bos (VVD)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 11
CDA 6
D66 6
GroenLinks 5
SP 4
PvdA 4
50Plus 2
Breda'97 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Terug naar begin van de pagina