Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Drimmelen (Drimmelen)

Zie ook

Gemeente Drimmelen (Drimmelen)

Adresgegevens

Bezoekadres Park 1
4921 BV MADE
Postadres Postbus 19
4920 AA MADE
Telefoon 14 0162 (algemeen)
Internet http://www.drimmelen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@drimmelen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 119.20 km2
Aantal inwoners 26687
Inwoners per km2 223
Plaatsen binnen deze gemeente Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden, Wagenberg, Zevenbergschen Hoek DRi
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. A.J.H. Buijs (CAB)
Mw. R. van Vugt (CDA)
Dhr. G.J.A. Broeders (Gemeentebelangen)
Dhr. L.N.A. Mol (Groen Drimmelen)
Dhr. A. Verhoeve (Lijst Harry Bakker)
Mw. ing. J.D.C. de Bruijne-Quirijnen (PvdA)
Dhr. T.N.C. Simons (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.W. Stoop (LijstHB)
Raadsgriffier Mw. F.M.C. Ronde
Raadslid Dhr. A.J.H. Buijs (CAB)
Dhr. J. Praat RA (CAB)
Dhr. T.H. van de Steenoven (CAB)
Mw. S.C.B. Hoevenaar-Dubbelman (CAB)
Mw. R. van Vugt (CDA)
Dhr. G.J.A. Broeders (Gemeentebelangen)
Dhr. H. Kuijpers (Groen Drimmelen)
Dhr. L.N.A. Mol (Groen Drimmelen)
Mw. M.M. Tiekstra (Groen Drimmelen)
Dhr. A. Verhoeve (Lijst Harry Bakker)
Dhr. A.H.T. de Bok (Lijst Harry Bakker)
Dhr. H.H.A.C. Verheugen (Lijst Harry Bakker)
Mw. A.I.J. van Wezel (Lijst Harry Bakker)
Mw. E.L. van Zwieten (Lijst Harry Bakker)
Mw. F.M.L. Selders (Lijst Harry Bakker)
Mw. L. Welten (Lijst Harry Bakker)
Mw. ing. J.D.C. de Bruijne-Quirijnen (PvdA)
Dhr. J.F.M. Rasenberg (VVD)
Dhr. T.N.C. Simons (VVD)
Mw. J.P. Crezée (VVD)
Mw. P.E.H. Kimmel-Steevens (VVD)
Secretaris VACANT
Wethouder Dhr. J.G.M. Vissers (Groen Drimmelen (VP/D66))
Dhr. H.T.M. Bakker (Lijst Harry Bakker)
Dhr. J.W. Stoop (LijstHB)
Dhr. J. van Oosterhout (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Lijst Harry Bakker 7
CAB 4
VVD 4
Groen Drimmelen 3
PvdA 1
CDA 1
Gemeentebelangen 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11) Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Arbeid voor Allen (Wava) 2015
Terug naar begin van de pagina