Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Woensdrecht (Woensdrecht)

Zie ook

Gemeente Woensdrecht (Woensdrecht)

Adresgegevens

Bezoekadres Huijbergseweg 3
4631 GC HOOGERHEIDE
Postadres Postbus 24
4630 AA HOOGERHEIDE
Telefoon 14 0164 (algemeen)
Internet http://www.woensdrecht.nl (algemeen)
E-mail gemeente@woensdrecht.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 100.00 km2
Aantal inwoners 21648
Inwoners per km2 216
Plaatsen binnen deze gemeente Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. M.P.M. Schuurbiers (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek))
Dhr. L.M. Bolders (AKT (Alle Kernen Troef))
Dhr. J.A.C. Pijnen (CDA)
Dhr. T.J.W. de Heer (D66)
Mw. W.W.J.F. de Koning-Bogers (PvdA)
Dhr. E.J.M. Bolders (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.P.M. de Waal (ABZ)
Raadsgriffier Dhr. C. Adriaanse
Raadslid Dhr. A.C.M. Buijsen (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek))
Dhr. A.P.C.M. Gelten (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek))
Dhr. M.M.E. van Eekeren (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek))
Dhr. M.P.M. Schuurbiers (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek))
Dhr. M.R.G. Adriaansen (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek))
Mw. A.M. van Zweden-Timmermans (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek))
Mw. L.P.C. de Waal (ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek))
Dhr. A.M. Mathijssen (AKT (Alle Kernen Troef))
Dhr. L.M. Bolders (AKT (Alle Kernen Troef))
Dhr. E.C.M. van Wezel (CDA)
Dhr. J.A.C. Pijnen (CDA)
Dhr. L.J.C.L. de Vos (CDA)
Mw. M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts (CDA)
Dhr. J.C.A. van der Ha (D66)
Dhr. T.J.W. de Heer (D66)
Dhr. J.P.C. Beunk (PvdA)
Mw. W.W.J.F. de Koning-Bogers (PvdA)
Dhr. E.J.M. Bolders (VVD)
Dhr. R.C.S.W.J. Willeboordse (VVD)
Secretaris Mw. A.P.E. Baart MBA
Wethouder Dhr. J.P.M. de Waal (ABZ)
Dhr. L.G.M. van der Beek (ABZ)
Dhr. ing. J.M.A. van Agtmaal (CDA)
Dhr. dr. H.S. Kielman (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek) 7
CDA 4
PvdA 2
D66 2
VVD 2
AKT (Alle Kernen Troef) 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Terug naar begin van de pagina