Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Steenbergen (Steenbergen)

Zie ook

Gemeente Steenbergen (Steenbergen)

Adresgegevens

Bezoekadres Buiten de Veste 1
4652 GA STEENBERGEN NB
Postadres Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN NB
Telefoon 140167 (algemeen)
Internet http://www.gemeente-steenbergen.nl (algemeen)
E-mail info@gemeente-steenbergen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 160.00 km2
Aantal inwoners 23981
Inwoners per km2 149
Plaatsen binnen deze gemeente De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen NB
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. R.P. van den Belt MBA (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.H.F. Weerdenburg (CDA)
Dhr. M.H.C.M. Lambers (De Volkspartij)
Dhr. T.C.J. Huisman (D66)
Dhr. M.H.H.I. Remery (Gewoon Lokaal)
Dhr. N. Baali (PvdA)
Dhr. C.A.A.M. Gommeren (VVD)
Locoburgemeester Mw. P.W.A. Lepolder (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. E.P.M. van der Meer
Raadslid Dhr. J.H.F. Weerdenburg (CDA)
Mw. C.J. Bolluijt-Nijpjes (CDA)
Dhr. A.F.C.J. van Elzakker (De Volkspartij)
Dhr. A.J.D. Kouwen (De Volkspartij)
Dhr. G.G. de Neve (De Volkspartij)
Dhr. M.H.C.M. Lambers (De Volkspartij)
Dhr. W.L.C. Knop (De Volkspartij)
Dhr. E.C. van der Spelt (D66)
Dhr. T.C.J. Huisman (D66)
Dhr. D. van Agtmaal (Gewoon Lokaal)
Dhr. J.A.P. Veraart (Gewoon Lokaal)
Dhr. M.H.H.I. Remery (Gewoon Lokaal)
Dhr. W.J.P.M. Maas (Gewoon Lokaal)
Mw. D. Abresch (Gewoon Lokaal)
Mw. M.J.E. van der Blom (Gewoon Lokaal)
Dhr. N. Baali (PvdA)
Dhr. C.A.A.M. Gommeren (VVD)
Dhr. J.C.M. Verbeek (VVD)
Dhr. N.C.J. Broos (VVD)
Secretaris Dhr. M.J.P. de Jongh
Wethouder Dhr. drs. J. Krook (CDA)
Mw. E.M.J. Prent (Gewoon Lokaal!)
Mw. W.A.M. Baartmans (Gewoon Lokaal!)
Mw. P.W.A. Lepolder (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Gewoon Lokaal 6
De Volkspartij 5
VVD 3
D66 2
CDA 2
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Terug naar begin van de pagina