Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis” Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Emile Erensplein 55
6371 GH Landgraaf
Postadres Postbus 31300
6370 AH Landgraaf
Telefoon (045) 569 56 00 (algemeen)
Internet http://www.gegevenshuis.nl (algemeen)
E-mail info@gegevenshuis.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Het Gegevenshuis
Archiefzorgdrager Het Gegevenshuis

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2015 Gemeente Brunssum
01-07-2015 Gemeente Heerlen
01-07-2015 Gemeente Kerkrade
01-07-2015 Gemeente Landgraaf
01-07-2015 Gemeente Simpelveld
01-07-2015 Gemeente Voerendaal
01-01-2017 Waterschap Limburg
01-01-2018 Gemeente Eijsden-Margraten
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen
01-01-2019 Gemeente Vaals

Doel

Het Gegevenshuis is een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties, dat zich richt op het beheer van basisregistraties en geo-informatie.

Financieel

Organisatiecode 0885

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (10):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het Gegevenshuis
Bezoekadres Emile Erensplein 55
6371 GH Landgraaf
Postadres Postbus 31300
6370 AH Landgraaf
Telefoon (045) 569 56 00 (algemeen)
Internet http://www.gegevenshuis.nl (algemeen)
E-mail info@gegevenshuis.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina