Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Kerkrade (Kerkrade)

Zie ook

Gemeente Kerkrade (Kerkrade)

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
6461 EB KERKRADE
Postadres Postbus 600
6460 AP KERKRADE
Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.kerkrade.nl (algemeen)
E-mail gemeentehuis@kerkrade.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 21.74 km2
Aantal inwoners 46524
Inwoners per km2 2140
Plaatsen binnen deze gemeente Eygelshoven, Kerkrade
Totaal aantal zetels gemeenteraad 29

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. J.J.M. Som (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. A. Geers (Burgerbelangen)
Dhr. P. Boumans (CDA)
Mw. E.C.C.J. Bremen-Munsters (Lokaal Alternatief)
Dhr. J. Roland (Ons Kerkrade (OK))
Dhr. mr. J.P.M. Paas (Ouderenpartij)
Dhr. M.M.L. van Drunen (PvdA)
Mw. M.A.K.J. Laumann (SP)
Dhr. W.H.H. de Groot (VVD)
Locoburgemeester Dhr. T.W. Weijers (Burgerbelangen)
Raadsgriffier Mw. B.W.E. van der Wijst-Triepels
Raadslid Dhr. A. Geers (Burgerbelangen)
Dhr. A. Gramsma (Burgerbelangen)
Dhr. B. Oerlemans (Burgerbelangen)
Dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)
Dhr. J.A. Severins (Burgerbelangen)
Dhr. J.P.J. Essers (Burgerbelangen)
Dhr. P.G.J. van der Mierden (Burgerbelangen)
Dhr. W.J. Heijltjes (Burgerbelangen)
Mw. A. Moberts-Lenzen (Burgerbelangen)
Mw. N. Paul-Ubachs (Burgerbelangen)
Dhr. N. Wiertz (CDA)
Dhr. P. Boumans (CDA)
Dhr. J.G. Bok (Lokaal Alternatief)
Mw. E.C.C.J. Bremen-Munsters (Lokaal Alternatief)
Mw. M. Peerboom-Spiertz (Lokaal Alternatief)
Dhr. H.J.G.M. Jacobs (Ons Kerkrade (OK))
Dhr. J. Roland (Ons Kerkrade (OK))
Dhr. J. Rozema (Ons Kerkrade (OK))
Dhr. N. Krasovec (Ons Kerkrade (OK))
Dhr. mr. J.P.M. Paas (Ouderenpartij)
Dhr. A. van Horssen (PvdA)
Dhr. J.W.A. Vinders (PvdA)
Dhr. M.M.L. van Drunen (PvdA)
Dhr. S.H.G. Gorissen (PvdA)
Dhr. J. Piefer (SP)
Mw. C. Wevers (SP)
Mw. M.A.K.J. Laumann (SP)
Dhr. H. Driessen (VVD)
Dhr. W.H.H. de Groot (VVD)
Secretaris Dhr. H.J.M. Coumans
Wethouder Dhr. H. Wiermans (Burgerbelangen)
Dhr. J.H. Schlangen (Burgerbelangen)
Dhr. T.W. Weijers (Burgerbelangen)
Dhr. B. Bejas (CDA)
Dhr. L.A. Jongen (PvdA)
Dhr. D.W.J. Schneider (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Burgerbelangen 10
Ons Kerkrade (OK) 4
PvdA 4
Lokaal Alternatief 3
SP 3
VVD 2
CDA 2
Ouderenpartij 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (15) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Terug naar begin van de pagina