Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Brunssum (Brunssum)

Zie ook

Gemeente Brunssum (Brunssum)

Adresgegevens

Bezoekadres Lindeplein 1
6444 AT BRUNSSUM
Postadres Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM
Telefoon (045) 527 85 55 (algemeen)
Internet http://www.brunssum.nl (algemeen)
E-mail gemeente@brunssum.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 17.29 km2
Aantal inwoners 29590
Inwoners per km2 1711
Plaatsen binnen deze gemeente Brunssum
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. drs. G.B.M. Leers (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. mr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen)
Dhr. G.M.E. Gerards (BCD)
Dhr. C.R.M. Claus (CDA)
Dhr. R.P.L. Dautzenberg (Lijst Borger)
Dhr. S.J.H. L'Espoir (PAK)
Dhr. H. Offermans (PvdA)
Mw. K.E. Coenen (SP)
Dhr. F.G. Joosten (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. J.M.H. Palmen (BBB Lijst Palmen)
Raadsgriffier Dhr. P. Peeters
Raadslid Dhr. drs. J.C.M. Raadschelders (BBB Lijst Palmen)
Dhr. mr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen)
Dhr. mr. R.J.A. Claessen (BBB Lijst Palmen)
Dhr. R. Houkes (BBB Lijst Palmen)
Mw. S Offermans (BBB Lijst Palmen)
Dhr. G.M.E. Gerards (BCD)
Mw. M. Janssen (BCD)
Dhr. C.R.M. Claus (CDA)
Dhr. R.P.L. Dautzenberg (Lijst Borger)
M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger)
Dhr. D.W.M.J. Trommelen (PAK)
Dhr. G.G. Luit (PAK)
Dhr. S.J.H. L'Espoir (PAK)
N.N.A. van der Veer (PAK)
Dhr. H. Offermans (PvdA)
Mw. M.Y. van Leusden-Brüning (PvdA)
Dhr. M.H.M. Schrijen (SP)
Mw. K.E. Coenen (SP)
Dhr. F.G. Joosten (VVD)
Dhr. J.H.T.J. van Oppen (VVD)
Dhr. J.L.W. van Dijk (VVD)
Secretaris Dhr. drs. H. Vreuls
Wethouder Dhr. mr. J.M.H. Palmen (BBB Lijst Palmen)
Dhr. C.J.C.P. de Rijck (BCD)
Dhr. H.J. Janssen (Lijst Borger)
Dhr. P.M.J. Houben (PAK)
Dhr. S.J.H. L'Espoir (PAK)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
BBB Lijst Palmen 5
PAK 4
VVD 3
PvdA 2
SP 2
BCD 2
Lijst Borger 2
CDA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (15) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Terug naar begin van de pagina