Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Voerendaal (Voerendaal)

Zie ook

Gemeente Voerendaal (Voerendaal)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
6367 ED VOERENDAAL
Postadres Postbus 23000
6367 ZG VOERENDAAL
Telefoon (045) 575 33 99 (algemeen)
Internet http://www.voerendaal.nl (algemeen)
E-mail info@voerendaal.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 31.42 km2
Aantal inwoners 12848
Inwoners per km2 408
Plaatsen binnen deze gemeente Klimmen, Ransdaal, Voerendaal
Totaal aantal zetels gemeenteraad 15

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. W. Houben (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. C.H.M. Faessen (AGB (Algemeen Gemeenschaps Belang))
Dhr. G.A.H. Delsing (CDA)
Dhr. R.L.G. Op den Camp (D66)
Dhr. S.L.G. van Dinther (DV (Democraten Voerendaal))
Dhr. R.G.L. Stoffels (PvdA)
Dhr. R.J.H. Franssen (VA (Voerendaal Actief))
Dhr. S.M.J.A.J. Vliegen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. R.B.M. Braun (Democraten Voerendaal)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons
Raadslid Dhr. C.H.M. Faessen (AGB (Algemeen Gemeenschaps Belang))
Dhr. G.A.H. Delsing (CDA)
Dhr. T.J. van Oppen (CDA)
Dhr. J.G.M. Heuts (DV (Democraten Voerendaal))
Dhr. M.F.M. Doutzenberg (DV (Democraten Voerendaal))
Dhr. S.L.G. van Dinther (DV (Democraten Voerendaal))
Mw. C.E.J. Bartels (DV (Democraten Voerendaal))
Mw. C.L.P. Giesen (DV (Democraten Voerendaal))
Dhr. R.L.G. Op den Camp (D66)
Dhr. C.J.H. Beckers (PvdA)
Dhr. R.G.L. Stoffels (PvdA)
Dhr. B.R.T. Zinzen (VA (Voerendaal Actief))
Dhr. M.P.H.G.J. Mets (VA (Voerendaal Actief))
Dhr. R.J.H. Franssen (VA (Voerendaal Actief))
Dhr. S.M.J.A.J. Vliegen (VVD)
Secretaris Dhr. H.H.M. Timmermans
Wethouder Dhr. mr. P.J.B.C. Thomas (CDA)
Dhr. H.A.J. Coenen (Democraten Voerendaal)
Dhr. R.B.M. Braun (Democraten Voerendaal)
Dhr. P.J.J. Verbraak (PvdA)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
DV (Democraten Voerendaal) 5
VA (Voerendaal Actief) 3
CDA 2
PvdA 2
D66 1
VVD 1
AGB (Algemeen Gemeenschaps Belang) 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (14) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling KOMPAS, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Terug naar begin van de pagina