Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nuth (Nuth) Actief t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeente Nuth (Nuth)

Actief t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Deweverplein 1
6361 BZ NUTH
Postadres Postbus 22000
6360 AA NUTH
Telefoon 14045 (algemeen)
Internet http://www.nuth.nl (algemeen)
E-mail gemeente@nuth.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 33.19 km2
Aantal inwoners 15844
Inwoners per km2 477
Plaatsen binnen deze gemeente Hulsberg, Nuth, Schimmert, Wijnandsrade
Totaal aantal zetels gemeenteraad 16

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Gemeenteraad (16 zetels)

Partij Aantal zetels
Burger Belangen Nuth 3
CDA 3
GroenLinks 2
VVD 2
Trots 2
Leefbaar Nuth 2
PvdA 1
Lokale Partij Groot Nuth 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (14) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling KOMPAS, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Terug naar begin van de pagina