Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Simpelveld (Simpelveld)

Zie ook

Gemeente Simpelveld (Simpelveld)

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
6369 AH SIMPELVELD
Postadres Postbus 21000
6369 ZG SIMPELVELD
Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.simpelveld.nl (algemeen)
E-mail info@simpelveld.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 16.40 km2
Aantal inwoners 10925
Inwoners per km2 666
Plaatsen binnen deze gemeente Baneheide, Bocholtz, Simpelveld
Totaal aantal zetels gemeenteraad 15

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. R. de Boer (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. P.H. Spirk (Burgerbelangen Simpelveld)
Dhr. J.J.H. Ernes (CDA)
Dhr. F.J. Ortmans (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. R.P.T.F. Erkens (Lokaal Actief)
Dhr. R.H.A. Honings (SAMEN 1)
Locoburgemeester Dhr. W.J.H. Schleijpen (Burgerbelangen Simpelveld)
Raadsgriffier Mw. mr. G.G.J. Dupont
Raadslid Dhr. E.M.V. Loo (Burgerbelangen Simpelveld)
Dhr. H.A.J. Clignet (Burgerbelangen Simpelveld)
Dhr. N.M.M. Schreuders (Burgerbelangen Simpelveld)
Dhr. P.H. Spirk (Burgerbelangen Simpelveld)
Dhr. J.J.H. Ernes (CDA)
Mw. M. Werrij-Wetzels (CDA)
Mw. M.G.E. Brouns-Vaessen (CDA)
Dhr. F.J. Ortmans (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. L.A.A.M. Schoonen (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. R.H.M. Kisters (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. G.J. Seroo (Lokaal Actief)
Dhr. R.H.J. De la Haije (Lokaal Actief)
Dhr. R.P.T.F. Erkens (Lokaal Actief)
Dhr. R.H.A. Honings (SAMEN 1)
Mw. D.G.A. Honings (SAMEN 1)
Secretaris Mw. mr. M. Liu
Wethouder Dhr. W.J.H. Schleijpen (Burgerbelangen Simpelveld)
Dhr. M.J.J.M. Gulpen (Leefbaar Simpelveld)
Dhr. J.W.H. Hodinius (Lokaal Actief)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Burgerbelangen Simpelveld 4
CDA 3
Leefbaar Simpelveld 3
Lokaal Actief 3
SAMEN 1 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (14) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling KOMPAS, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Terug naar begin van de pagina