Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Landgraaf (Landgraaf)

Zie ook

Gemeente Landgraaf (Landgraaf)

Adresgegevens

Bezoekadres Sweelinckplein 1
6371 LB LANDGRAAF
Postadres Postbus 31000
6370 AA LANDGRAAF
Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.landgraaf.nl (algemeen)
E-mail gemeente@landgraaf.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 24.68 km2
Aantal inwoners 38086
Inwoners per km2 1543
Plaatsen binnen deze gemeente Landgraaf
Totaal aantal zetels gemeenteraad 25

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. R.J.H. Vlecken (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. B.J.M. Smeets (CDA)
Dhr. T. Embregts (GBBL)
Dhr. T.H.G. Boijmans (GroenLinks)
J.W. Heinrichs (Lijst Wiel Heinrichs)
R.F.A. Münstermann (Ouderen Partij Landgraaf)
Dhr. R. Reichrath (PvdA)
Dhr. M. van Caldenberg (SP)
Dhr. B.W.H. Lambie (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G.G.J. Janssen (GBBL)
Raadsgriffier H. Aussems
Raadslid Dhr. B.J.M. Smeets (CDA)
Dhr. G.J.J. Huth (CDA)
S.J.J.T. Kropman (CDA)
Dhr. J.W. Logister (GBBL)
Dhr. N.J.H. Heuvelmans (GBBL)
Dhr. P.J.C. Mevissen (GBBL)
Dhr. P.J.H.C. Glenz (GBBL)
Dhr. T. Embregts (GBBL)
D.M.E. Lankhorst (GBBL)
E Gubbels (GBBL)
FPJ Burhenne (GBBL)
J.W.C. de Haan-Stienen (GBBL)
Mw. S.P.H. Janssen-Haenen (GBBL)
P.A.G.A. Willemsem-Naedenoen (GBBL)
R.E.H. Huntjens (GBBL)
R.H.H. Hensgens (GBBL)
Dhr. T.H.G. Boijmans (GroenLinks)
J.W. Heinrichs (Lijst Wiel Heinrichs)
Mw. H.A.M. Haarbosch-Toussaint (Ouderen Partij Landgraaf)
R.F.A. Münstermann (Ouderen Partij Landgraaf)
Dhr. R. Reichrath (PvdA)
Mw. C.W. Veerman-Volten (PvdA)
Dhr. M. van Caldenberg (SP)
W.M.M. Pihler-Gielkens (SP)
Dhr. B.W.H. Lambie (VVD)
Secretaris Dhr. ir. J.M.C. Rijvers
Wethouder Dhr. R.J.M. Lucassen (CDA)
Mw. E.J.M. Dreissen-Embrechts (CDA)
Dhr. A.J.M. Schiffelers (GBBL)
Dhr. C.P.G. Wilbach (GBBL)
Dhr. G.G.J. Janssen (GBBL)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
GBBL 13
CDA 3
SP 2
PvdA 2
Ouderen Partij Landgraaf 2
Lijst Wiel Heinrichs 1
GroenLinks 1
VVD 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (16) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Terug naar begin van de pagina