Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Onderbanken (Onderbanken) Actief t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeente Onderbanken (Onderbanken)

Actief t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Kloosterlaan 7
6451 EN SCHINVELD
Postadres Postbus 1090
6450 CB SCHINVELD
Telefoon (045) 527 87 87 (algemeen)
Internet http://www.onderbanken.nl (algemeen)
E-mail gemeente@onderbanken.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 21.00 km2
Aantal inwoners 7800
Inwoners per km2 371
Plaatsen binnen deze gemeente Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Schinveld
Totaal aantal zetels gemeenteraad 13

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 3
D18 3
Democraten Onderbanken 2
Progressief Onderbanken 2
VVD 2
Vernieuwingsgroep 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (15) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Terug naar begin van de pagina