Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Emile Erensplein 55
6371 GH Landgraaf
Provincie Limburg
Postadres Postbus 31300
6370 AH Landgraaf
Telefoon (045) 569 56 00 (algemeen)
Internet https://www.gegevenshuis.nl (algemeen)
E-mail info@gegevenshuis.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Het Gegevenshuis
Archiefzorgdrager Het Gegevenshuis

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
25-06-2015 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Nuth College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Onderbanken College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
25-06-2015 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Waterschap Limburg Dagelijks bestuur

Doel

Het Gegevenshuis is een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties, dat zich richt op het beheer van basisregistraties en geo-informatie.

Financieel

Organisatiecode 0885
KvK-nummer 63720787

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het Gegevenshuis
Datum van oprichting 25-06-2015
Bezoekadres Emile Erensplein 55
6371 GH Landgraaf
Postadres Postbus 31300
6370 AH Landgraaf
Telefoon (045) 569 56 00 (algemeen)
Internet https://www.gegevenshuis.nl (algemeen)
E-mail info@gegevenshuis.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.