Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Marrekrite Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Marrekrite

Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Emmakade 87A
8921 AH Leeuwarden
Postadres Emmakade 87A
8921AH Leeuwarden
Telefoon (058) 212 85 81 (algemeen)
Internet https://www.marrekrite.frl (algemeen)
E-mail info@marrekrite.frl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite

Bevoegdheden

Zie de artikelen 14 t/m 16 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (20)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1957 Gemeente Achtkarspelen
01-01-1957 Gemeente Dantumadiel
01-01-1957 Gemeente De Fryske Marren
01-01-1957 Gemeente Dongeradeel
01-01-1957 Gemeente Ferwerderadiel
01-01-1957 Gemeente Franekeradeel
01-01-1957 Gemeente Harlingen
01-01-1957 Gemeente Heerenveen
01-01-1957 Gemeente Het Bildt
01-01-1957 Gemeente Kollumerland c.a.
01-01-1957 Gemeente Leeuwarden
01-01-1957 Gemeente Leeuwarderadeel
01-01-1957 Gemeente Littenseradiel
01-01-1957 Gemeente Menameradiel
01-01-1957 Gemeente Opsterland
01-01-1957 Gemeente Smallingerland
01-01-1957 Gemeente Súdwest-Fryslân
01-01-1957 Gemeente Tytsjerksteradiel
01-01-1957 Gemeente Weststellingwerf
01-01-1957 Provincie Fryslân

Financieel

Organisatiecode 0192

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite
Alternatieve naam Marrekrite
Datum van oprichting 01-01-1957
Bezoekadres Emmakade 87A
8921 AH Leeuwarden
Postadres Emmakade 87A
8921AH Leeuwarden
Telefoon (058) 212 85 81 (algemeen)
Internet https://www.marrekrite.frl (algemeen)
E-mail info@marrekrite.frl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina