Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Marrekrite Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Marrekrite

Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Emmakade 87A
8921 AH Leeuwarden
Postadres Emmakade 87A
8921AH Leeuwarden
Telefoon (058) 212 85 81 (algemeen)
Internet https://www.marrekrite.frl (algemeen)
E-mail info@marrekrite.frl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite

Bevoegdheden

Zie de artikelen 14 t/m 16 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (20)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1957 Gemeente Achtkarspelen
01-01-1957 Gemeente Dantumadiel
01-01-1957 Gemeente De Fryske Marren
01-01-1957 Gemeente Dongeradeel
01-01-1957 Gemeente Ferwerderadiel
01-01-1957 Gemeente Franekeradeel
01-01-1957 Gemeente Harlingen
01-01-1957 Gemeente Heerenveen
01-01-1957 Gemeente Het Bildt
01-01-1957 Gemeente Kollumerland c.a.
01-01-1957 Gemeente Leeuwarden
01-01-1957 Gemeente Leeuwarderadeel
01-01-1957 Gemeente Littenseradiel
01-01-1957 Gemeente Menameradiel
01-01-1957 Gemeente Opsterland
01-01-1957 Gemeente Smallingerland
01-01-1957 Gemeente Súdwest Fryslân
01-01-1957 Gemeente Tytsjerksteradiel
01-01-1957 Gemeente Weststellingwerf
01-01-1957 Provincie Fryslân

Financieel

Organisatiecode 0192

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite
Alternatieve naam Marrekrite
Bezoekadres Emmakade 87A
8921 AH Leeuwarden
Postadres Emmakade 87A
8921AH Leeuwarden
Telefoon (058) 212 85 81 (algemeen)
Internet https://www.marrekrite.frl (algemeen)
E-mail info@marrekrite.frl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina