Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dantumadiel (Dantumadiel)

Zie ook

Gemeente Dantumadiel (Dantumadiel)

Adresgegevens

Bezoekadres Hynsteblom 4
9104 BR DAMWALD
Postadres Postbus 22
9104 ZG DAMWALD
Telefoon 14+ 0511 (algemeen)
Internet http://www.dantumadiel.eu (algemeen)
E-mail post@dantumadiel.eu (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 87.49 km2
Aantal inwoners 19322
Inwoners per km2 220
Plaatsen binnen deze gemeente Broeksterwald, Damwald, De Falom, De Westereen, Driezum, Feanwalden, Readtsjerk, Rinsumageast, Sibrandahus, Walterswald
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. N.L. Agricola
Fractievoorzitter Dhr. J.J. Visser (CDA)
Mw. T Smit- de Vries (ChristenUnie)
Dhr. F. van der Ploeg (FNP)
Dhr. R. Postma (Gemeentebelangen Dantumadiel)
Dhr. T. Bakker (SGP)
Mw. H. Zwart (Sociaal Links)
Dhr. C.W. Schat (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G. Wiersma (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. T. de Jong
Raadslid Dhr. J.J. Visser (CDA)
Dhr. K.M. Houtstra (CDA)
Dhr. S. Hilverda (CDA)
Dhr. S. Wijbenga (CDA)
Mw. A Slomp-Ludolphie (CDA)
Dhr. J.T. Feddema (ChristenUnie)
Mw. A. de Vries-Kooistra (ChristenUnie)
Mw. T Smit- de Vries (ChristenUnie)
Dhr. F. van der Ploeg (FNP)
Dhr. R. Postma (Gemeentebelangen Dantumadiel)
Dhr. W.T. Stienstra (Gemeentebelangen Dantumadiel)
Mw. V. Tiemersma (Gemeentebelangen Dantumadiel)
Dhr. T. Bakker (SGP)
Dhr. A Sikma (Sociaal Links)
Dhr. J. Wijbenga (Sociaal Links)
Mw. H. Zwart (Sociaal Links)
Dhr. C.W. Schat (VVD)
Secretaris Dhr. R.G. Dijksterhuis
Wethouder Dhr. G. Wiersma (ChristenUnie)
Dhr. K. Wielstra (GBD (Gemeente Belangen Dantumadiel))
Dhr. R Kempenaar (Sociaal Links)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
Gemeentebelangen Dantumadiel 3
Sociaal Links 3
ChristenUnie 3
SGP 1
VVD 1
FNP 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6) Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân
Terug naar begin van de pagina