Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerenveen (Heerenveen)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 17-10-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Crackstraat 2
8441 ES HEERENVEEN
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN
Telefoon (0513) 61 76 17 (algemeen)
Internet http://www.heerenveen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerenveen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 140,16 km2
Aantal inwoners 50192
Inwoners per km2 358
Plaatsen binnen deze gemeente Akkrum, Aldeboarn, Bontebok, De Knipe, Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nes Gem Heerenveen, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband, Tjalleberd

Functies

Burgemeester Dhr. T.J. van der Zwan (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J. Abma (CDA),
Mw. C. de Heij (ChristenUnie),
Mw. O. de Vries (D66),
Dhr. A. Eijer (FNP),
Dhr. M.A. van der Ven (GB Heerenveen),
Mw. drs. G. Rozema (GroenLinks),
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal),
Mw. W.L. Ottens (PvdA),
Dhr. J. van der Veen (SP),
Dhr. T.A. Waterlander (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA)
Raadsgriffier Mw. L. Roest-Jonkers
Raadslid Dhr. B. Hoekstra (CDA),
Dhr. J. Abma (CDA),
Dhr. K. Breeuwsma (CDA),
Mw. A.F. Reitsma (CDA),
Mw. H.T. Rinkes (CDA),
Mw. C. de Heij (ChristenUnie),
Dhr. R. de Jong (D66),
Mw. O. de Vries (D66),
Dhr. A. Eijer (FNP),
Dhr. E.A.M. de Swart (FNP),
Mw. A. de Jong-Kleefstra (FNP),
Dhr. M.A. van der Ven (GB Heerenveen),
Dhr. R. van der Woude (GB Heerenveen),
Mw. E. Bijlsma (GB Heerenveen),
Dhr. R. van der Honing (GroenLinks),
Mw. G. de Dijk-Nijboer (GroenLinks),
Mw. drs. G. Rozema (GroenLinks),
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal),
Dhr. A. Ouahim (PvdA),
Dhr. G.J. van der Wal (PvdA),
Dhr. J.J. Buwalda (PvdA),
Dhr. S. Sijtsma (PvdA),
Mw. E. van der Ven-de Vos (PvdA),
Mw. W.L. Ottens (PvdA),
Dhr. J. van der Veen (SP),
Mw. D. van Ruth (SP),
Dhr. G. Walsweer (VVD),
Dhr. R. Tromp (VVD),
Dhr. T.A. Waterlander (VVD),
Mw. I.E.E. Zwanenburg (VVD),
Mw. M.D. Kuipers (VVD)
Secretaris Dhr. drs. J. van Leeuwestijn
Wethouder Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA),
Dhr. J. van Veen (VVD)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 6
VVD 5
CDA 5
FNP 3
GroenLinks 3
GB Heerenveen 3
D66 2
SP 2
Heerenveen Lokaal 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)