Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerenveen (Heerenveen)

Zie ook

Gemeente Heerenveen (Heerenveen)

Adresgegevens

Bezoekadres Crackstraat 2
8441 ES HEERENVEEN
Postadres Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN
Telefoon (0513) 61 76 17 (algemeen)
Internet http://www.heerenveen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerenveen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 140.16 km2
Aantal inwoners 50141
Inwoners per km2 357
Plaatsen binnen deze gemeente Akkrum, Aldeboarn, Bontebok, De Knipe, Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nes Gem Heerenveen, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband, Tjalleberd
Totaal aantal zetels gemeenteraad 31

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. T.J. van der Zwan (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J. Abma (CDA)
Mw. C. de Heij-Nap (ChristenUnie)
Mw. O. de Vries-Chang (D66)
Dhr. A. Eijer (FNP)
Dhr. M.A. van der Ven (GB Heerenveen)
Mw. drs. G. Rozema (GroenLinks)
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal)
Mw. W.L. Ottens (PvdA)
Dhr. J. van der Veen (SP)
Dhr. T.A. Waterlander (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA)
Raadsgriffier M. Yska
Raadslid Dhr. J. Abma (CDA)
Dhr. J.C.F. Broekhuizen (CDA)
Dhr. K. Breeuwsma (CDA)
Mw. A.F. Reitsma (CDA)
Mw. H.T. Rinkes-Hof (CDA)
Mw. C. de Heij-Nap (ChristenUnie)
Dhr. R. de Jong (D66)
Mw. O. de Vries-Chang (D66)
Dhr. A. Eijer (FNP)
Dhr. E.A.M. de Swart (FNP)
Mw. A. de Jong-Kleefstra (FNP)
Dhr. M.A. van der Ven (GB Heerenveen)
Dhr. R. van der Woude (GB Heerenveen)
Mw. E. Bijlsma (GB Heerenveen)
Dhr. R. van der Honing (GroenLinks)
Mw. drs. G. Rozema (GroenLinks)
Mw. G. de Dijk-Nijboer (GroenLinks)
Dhr. A.B.J. Hartsuiker (Heerenveen Lokaal)
Dhr. G.J. van der Wal (PvdA)
Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA)
Dhr. S. Sijtsma (PvdA)
Mw. E. van der Ven-de Vos (PvdA)
Mw. J. Baron (PvdA)
Mw. W.L. Ottens (PvdA)
Dhr. J. van der Veen (SP)
Mw. D. van Ruth (SP)
Dhr. G. Walsweer (VVD)
Dhr. J. van Veen (VVD)
Dhr. T.A. Waterlander (VVD)
Mw. I.E.E. Zwanenburg (VVD)
Mw. M.D. Kuipers-Jansma (VVD)
Secretaris Dhr. drs. J. van Leeuwestijn
Wethouder Dhr. J.C.F. Broekhuizen (CDA)
Dhr. J.R. Zoetendal (PvdA)
Dhr. J. van Veen (VVD)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 6
VVD 5
CDA 5
FNP 3
GroenLinks 3
GB Heerenveen 3
D66 2
SP 2
Heerenveen Lokaal 1
ChristenUnie 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6) Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenparken A7 c.a. 2009
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Terug naar begin van de pagina