Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Noardeast-Fryslân (Noardeast-Fryslân)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 22-03-2021 Op 22-07-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 22-03-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 13
9290 AA KOLLUM
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.noardeast-fryslan.nl (algemeen)
E-mail info@noardeast-fryslan.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 373,95 km2
Aantal inwoners 45287
Inwoners per km2 121
Plaatsen binnen deze gemeente Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Blije, Bornwird, Brantgum, Burdaard, Burum, Dokkum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Munnekezijl, Nes Noardeast-Fryslan, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum FR, Oudwoude, Paesens, Raard, Reitsum, Ternaard, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Wanswert, Warfstermolen, Westergeest, Wetsens, Wierum, Zwagerbosch

Functies

Burgemeester Dhr. mr. J.G. Kramer (FNP)
Fractievoorzitter Mw. J.M. Klinkenberg-Franken (Actief Links Lokaal),
Dhr. L. Sytsma (CDA),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Dhr. J. Talsma (ELP Noardeast-Fryslân),
Dhr. A. Koonstra (FNP),
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD),
Mw. R. Slijver (S!N)
Locoburgemeester Mw. E. Hanemaaijer (CDA)
Raadsgriffier Dhr. mr. S.K. Dijkstra
Raadslid Mw. J.M. Klinkenberg-Franken (Actief Links Lokaal),
Dhr. D. Kooistra (CDA),
Dhr. F.J. Klaver (CDA),
Dhr. J.W. de Vries (CDA),
Dhr. L. Sytsma (CDA),
Dhr. W. van der Veen (CDA),
Dhr. W.A. van der Bent (CDA),
Mw. F.H. Reitsma-Hazelhoff (CDA),
Dhr. J. Dekkema (ChristenUnie),
Dhr. J.J. van der Tol (ChristenUnie),
Dhr. K. de Jager (ChristenUnie),
Mw. E. Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie),
Dhr. J. Talsma (ELP Noardeast-Fryslân),
Dhr. A. Koonstra (FNP),
Dhr. A.J. Soepboer (FNP),
Dhr. F. Breeuwsma (FNP),
Mw. L. Akkerman (FNP),
Mw. L.J. Jouta (FNP),
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Mw. B.H. Wijbenga-Kleinschmidt (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân),
Dhr. J.H. Lammering (PvdA),
Mw. G.T. Schaafstal (PvdA),
Dhr. K.C. Merkus (S!N),
Dhr. S. Keizer (S!N),
Mw. M. van der Meij-Baron (S!N),
Mw. R. Slijver (S!N),
Dhr. A.R. van der Aar (VVD),
Dhr. B. Visser (VVD),
Mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD)
Secretaris Dhr. H. Verbunt
Wethouder Mw. E. Hanemaaijer (CDA),
Dhr. T. Berends (ChristenUnie),
Mw. P. de Graaf (FNP),
Dhr. J.D. de Vries (S!N),
Dhr. J. Boerema (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 7
FNP 5
ChristenUnie 4
S!N 4
VVD 3
Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân 2
PvdA 2
Actief Links Lokaal 1
ELP Noardeast-Fryslân 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)