Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Smallingerland (Smallingerland)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-11-2021 Op 01-11-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-11-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gauke Boelensstraat 2
9203 RM DRACHTEN
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 10000
9200 HA DRACHTEN
Telefoon (0512) 58 12 34 (algemeen)
Internet http://www.smallingerland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@smallingerland.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 126,14 km2
Aantal inwoners 55889
Inwoners per km2 443
Plaatsen binnen deze gemeente Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Goengahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega Gem Smallingerlnd, Rottevalle, Smalle Ee

Functies

Burgemeester Dhr. J. Rijpstra (VVD)
Fractievoorzitter Mw. K. van der Velde-Ronda (CDA),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. R. van der Leck (D66),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. J. Al Sari (SP),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Dhr. M. Molhoek (VVD)
Locoburgemeester Mw. M. le Roy (Onafhankelijk)
Raadsgriffier Dhr. drs. G.J. Fokkema
Raadslid Dhr. J.L. Doddema (CDA),
Mw. C. Ponne (CDA),
Mw. K. van der Velde-Ronda (CDA),
Mw. M. de Voor-Veenstra (CDA),
Dhr. J.E. de Jong (ChristenUnie),
Dhr. K. van Veelen (ChristenUnie),
Dhr. S. Roelofs (ChristenUnie),
Dhr. R. van der Leck (D66),
Dhr. R.F. Postma (D66),
Dhr. G. Lamsma (Eerste Lokale Partij),
Dhr. H. Hofstee (Eerste Lokale Partij),
Dhr. J.M. Bolt (Eerste Lokale Partij),
Dhr. W. de Boer (Eerste Lokale Partij),
Dhr. Y. de Vries (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. Sikkema (Eerste Lokale Partij),
Mw. S. de Jong (Eerste Lokale Partij),
Mw. V. Postma-Velsen (Eerste Lokale Partij),
Dhr. D. Oosterhof (FNP),
Dhr. P. Lesterhuis (GroenLinks),
Mw. L. Meinsma (GroenLinks),
Dhr. A.M. Pieters (PvdA),
Dhr. J.J. Veldkamp (PvdA),
Mw. A.M.V. Visser (PvdA),
Mw. B.D. Mulder (PvdA),
Dhr. J. Al Sari (SP),
Dhr. M. Hofman (Smallingerlands Belang),
Mw. J. Mast-Nikkels (Smallingerlands Belang),
Dhr. M. Molhoek (VVD),
Mw. D.M.W. Elzer-Rombouts (VVD)
Secretaris Dhr. H.B.J. Mulder
Wethouder Dhr. mr. B.G. Westerink (CDA),
Dhr. mr. R Hartogh Heys van de Lier (D66),
Dhr. mr. F.A.J.M. van Beek (Onafhankelijk),
Mw. M. le Roy (Onafhankelijk)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Eerste Lokale Partij 8
CDA 4
PvdA 4
ChristenUnie 3
GroenLinks 2
VVD 2
D66 2
Smallingerlands Belang 2
FNP 1
SP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)