Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Achtkarspelen (Achtkarspelen)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 16-07-2021 Op 24-03-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsstraat 18
9285 NH BUITENPOST
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST
Telefoon 14 0511 (algemeen)
Internet http://www.achtkarspelen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@achtkarspelen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 103,98 km2
Aantal inwoners 27935
Inwoners per km2 268
Plaatsen binnen deze gemeente Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Stroobos, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel, Twijzelerheide

Functies

Burgemeester Dhr. O. Brouwer (Niet verbonden aan een politieke partij)
Fractievoorzitter Mw. A.G. Zandbergen-Beishuizen (CDA),
Mw. D.A van der Vaart-Kralt (ChristenUnie),
Dhr. S.D. van der Meer (FNP),
Dhr. S.W. Vegelin (GBA),
Mw. T.I. Veenstra (GroenLinks),
Dhr. H.J. Graansma (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. F.J. Hoekstra (VVD),
Dhr. M.C. Buising (Raadslid Buising)
Locoburgemeester Dhr. J. Spoelstra (CDA)
Raadsgriffier Mw. J.W. van Hoppe MPM
Raadslid Dhr. G. Terpstra (CDA),
Dhr. J.J. Zwaagstra (CDA),
Dhr. M.Y. Talma (CDA),
Dhr. R. van der Wal (CDA),
Mw. A.G. Zandbergen-Beishuizen (CDA),
Mw. D. Vriesema (CDA),
Dhr. D. van Oosten (ChristenUnie),
Dhr. E. Hooghiemstra (ChristenUnie),
Mw. D.A van der Vaart-Kralt (ChristenUnie),
Dhr. S.D. van der Meer (FNP),
Dhr. T.O. Brinkman (FNP),
Dhr. Y. van Kammen (FNP),
Mw. M. Dotinga-van der Veen (FNP),
Dhr. F.D. Hoekstra (GBA),
Dhr. S.W. Vegelin (GBA),
Mw. T.I. Veenstra (GroenLinks),
Dhr. H.J. Graansma (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. J. Stellinga (PvdA),
Dhr. F.J. Hoekstra (VVD),
Dhr. M.C. Buising (Raadslid Buising)
Secretaris Dhr. M. de Jong
Wethouder Dhr. A. Bruining (CDA),
Dhr. J. Spoelstra (CDA),
Mw. M Jonker (ChristenUnie),
Dhr. M. de Haan (Gemeentebelangen Achtkarspelen)

Gemeenteraad (20 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
FNP 4
ChristenUnie 3
GBA 2
VVD 1
PvdA 1
Raadslid Buising 1
Partij voor de Vrijheid 1
GroenLinks 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)