Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Rooseveltstraat 4 a
2321 BM Leiden
Postadres Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 5000 (algemeen)
Internet http://www.vrhm.nl (algemeen)
E-mail info@vrhm.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie
Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Leiden
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Hollands Midden
Beleidsterreinen Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Openbare orde en veiligheid | Rampen

Bevoegdheden

Zie artikel 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (19)

Datum toetreding Organisatie
08-10-2010 Gemeente Alphen aan den Rijn
08-10-2010 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
08-10-2010 Gemeente Gouda
08-10-2010 Gemeente Hillegom
08-10-2010 Gemeente Kaag en Braassem
08-10-2010 Gemeente Katwijk
08-10-2010 Gemeente Krimpenerwaard
08-10-2010 Gemeente Leiden
08-10-2010 Gemeente Leiderdorp
08-10-2010 Gemeente Lisse
08-10-2010 Gemeente Nieuwkoop
08-10-2010 Gemeente Noordwijk
08-10-2010 Gemeente Noordwijkerhout
08-10-2010 Gemeente Oegstgeest
08-10-2010 Gemeente Teylingen
08-10-2010 Gemeente Voorschoten
08-10-2010 Gemeente Waddinxveen
08-10-2010 Gemeente Zoeterwoude
08-10-2010 Gemeente Zuidplas

Doel

In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken. Door het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden. Afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en reddingsbrigades. Functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen, zodat zij voorbereid zijn op hun taak.

Financieel

Organisatiecode 0676
KvK-nummer 27380656

Grondslagen

Instellingsbesluiten (4) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Nieuwkoop/CVDR334263.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Alphen%20aan%20den%20Rijn/72355/72355_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-30879.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-46060.html
Wettelijke voorschriften (2) Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet veiligheidsregio’s

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Hollands Midden
Afkorting VRHM
Bezoekadres Rooseveltstraat 4 a
2321 BM Leiden
Postadres Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 5000 (algemeen)
Internet http://www.vrhm.nl (algemeen)
E-mail info@vrhm.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina