Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gouda (Gouda) (ZH)

Zie ook

Gemeente Gouda (Gouda) (ZH)

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA
Postadres Postbus 1086
2800 BB GOUDA
Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet http://www.gouda.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gouda.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 18,11 km2
Aantal inwoners 72700
Inwoners per km2 4014
Plaatsen binnen deze gemeente Gouda
Totaal aantal zetels gemeenteraad 34

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. P. Verhoeve (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. drs. H. van Rossum (CDA),
Dhr. J.T. Krins (ChristenUnie),
Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Dhr. J.M. de Koning (GBG),
Dhr. J.M. de Laat (GoPo),
Mw. A.C. van Eersel-Bezemer (Gouda's 50+),
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks),
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren),
Dhr. M. Mohandis (PvdA),
Dhr. J.J. Rozendaal (SGP),
Mw. L.A. Roelofs (SP),
Dhr. R. Verkuijl (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. E.J. Karman-Moerman
Raadslid Dhr. drs. H. van Rossum (CDA),
Dhr. M.A. van der Wind (CDA),
Dhr. N. Honkoop (CDA),
Mw. E. Boschma (CDA),
Dhr. C.P. Quik (ChristenUnie),
Dhr. J.T. Krins (ChristenUnie),
Dhr. W.H. Schonewille (ChristenUnie),
Mw. A.J.S. van Popering-Kalkman (ChristenUnie),
Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Dhr. E.J. Kuijlaars (D66),
Mw. M. Kars (D66),
Dhr. J.M. de Koning (GBG),
Mw. M. van Dijck- van Eijk (GBG),
Dhr. J.M. de Laat (GoPo),
Dhr. R. Karkache (GoPo),
Mw. A.J.M. Koppers (GoPo),
Dhr. E.P.M. de Lange (Gouda's 50+),
Mw. A.C. van Eersel-Bezemer (Gouda's 50+),
Mw. T.C. Uittenbroek-Kamphuis (Gouda's 50+),
Dhr. M. Amessas (GroenLinks),
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks),
Mw. C.A.M. Mul (GroenLinks),
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren),
Dhr. A. el Haddaoui (PvdA),
Dhr. M. de Groot (PvdA),
Dhr. M. Mohandis (PvdA),
Mw. S.L.W. Heesen (PvdA),
Dhr. H.J.. Hooglander (SGP),
Dhr. J.J. Rozendaal (SGP),
Mw. L.A. Roelofs (SP),
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok MBA (VVD),
Dhr. J.C.J. Grootveld (VVD),
Dhr. R. Verkuijl (VVD),
Mw. F.S. van Renen (VVD)
Secretaris Mw. dr. E.M. Branderhorst
Wethouder Dhr. mr. M. Bunnik (CDA),
Mw. C.P. Dijkstra (ChristenUnie),
Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66),
Mw. H. Niezen (GroenLinks),
Dhr. R.A. Tetteroo (PvdA)

Gemeenteraad (34 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 4
ChristenUnie 4
PvdA 4
CDA 4
GoPo 3
D66 3
Gouda's 50+ 3
GroenLinks 3
SGP 2
GBG 2
Partij voor de Dieren 1
SP 1

Relaties (11)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11):

Terug naar begin van de pagina