Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gouda (Gouda)

Zie ook

Gemeente Gouda (Gouda)

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA
Postadres Postbus 1086
2800 BB GOUDA
Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet http://www.gouda.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gouda.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 18.11 km2
Aantal inwoners 71050
Inwoners per km2 3923
Plaatsen binnen deze gemeente Gouda
Totaal aantal zetels gemeenteraad 35

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. M. Salet (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. drs. H. van Rossum (CDA)
Dhr. J.T. Krins (ChristenUnie)
Dhr. E. Bobeldijk (D66)
Dhr. J.M. de Koning (GBG)
Dhr. J.M. de Laat (GoPo)
Mw. A.C. van Eersel-Bezemer (Gouda's 50+)
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks)
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren)
Dhr. M. Mohandis (PvdA)
Dhr. J.J. Rozendaal (SGP)
Mw. L.A. Roelofs (SP)
Dhr. R. Verkuijl (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. E.J. Karman-Moerman
Raadslid Dhr. drs. H. van Rossum (CDA)
Dhr. M.A. van der Wind (CDA)
Dhr. N. Honkoop (CDA)
Mw. E. Boschma (CDA)
Dhr. C.P. Quik (ChristenUnie)
Dhr. J.T. Krins (ChristenUnie)
Dhr. W.H. Schonewille (ChristenUnie)
Mw. A.J.S. van Popering-Kalkman (ChristenUnie)
Dhr. E. Bobeldijk (D66)
Dhr. E.J. Kuijlaars (D66)
Dhr. Z. Saddiki (D66)
Mw. M. Kars (D66)
Dhr. J.M. de Koning (GBG)
Mw. M. van Dijck- van Eijk (GBG)
Dhr. J.M. de Laat (GoPo)
Dhr. R. Karkache (GoPo)
Mw. A.J.M. Koppers (GoPo)
Dhr. E.P.M. de Lange (Gouda's 50+)
Mw. A.C. van Eersel-Bezemer (Gouda's 50+)
Mw. T.C. Uittenbroek-Kamphuis (Gouda's 50+)
Dhr. M. Amessas (GroenLinks)
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks)
Mw. C.A.M. Mul (GroenLinks)
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren)
Dhr. A. el Haddaoui (PvdA)
Dhr. M. de Groot (PvdA)
Dhr. M. Mohandis (PvdA)
Mw. S.L.W. Heesen (PvdA)
Dhr. H.J.. Hooglander (SGP)
Dhr. J.J. Rozendaal (SGP)
Mw. L.A. Roelofs (SP)
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok MBA (VVD)
Dhr. J.C.J. Grootveld (VVD)
Dhr. R. Verkuijl (VVD)
Mw. F.S. van Renen (VVD)
Secretaris Mw. dr. E.M. Branderhorst
Wethouder Dhr. mr. M. Bunnik (CDA)
Mw. C.P. Dijkstra (ChristenUnie)
Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66)
Mw. H. Niezen (GroenLinks)
Dhr. R.A. Tetteroo (PvdA)

Gemeenteraad (35 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 4
ChristenUnie 4
PvdA 4
D66 4
CDA 4
GroenLinks 3
GoPo 3
Gouda's 50+ 3
SGP 2
GBG 2
SP 1
Partij voor de Dieren 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Regio Gouda
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeenschappelijke regeling toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Regeling Streekarchief Midden-Holland
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Gemeenschappelijke regeling
Terug naar begin van de pagina