Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leiderdorp (Leiderdorp)

Zie ook

Gemeente Leiderdorp (Leiderdorp)

Adresgegevens

Bezoekadres Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ LEIDERDORP
Postadres Postbus 35
2350 AA LEIDERDORP
Telefoon (071) 545 85 00 (algemeen)
Internet http://www.leiderdorp.nl (algemeen)
E-mail info@leiderdorp.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 12.16 km2
Aantal inwoners 27139
Inwoners per km2 2231
Plaatsen binnen deze gemeente Leiderdorp
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. L.M. Driessen-Jansen (VVD)
Fractievoorzitter Mw. M. van der Stelt (CDA)
Dhr. G.P. Schipaanboord (CU-SGP)
J.H.W. Hendriks (D66)
Dhr. B. Vastenhoud (GroenLinks)
Dhr. H. Langenberg (Lokale Partij Leiderdorp LPL)
Dhr. O.C. McDaniel (PvdA)
Dhr. B.M.J. Hoenen (VVD)
Raadsgriffier VACANT
Raadslid Dhr. J.H. Bos (CDA)
Mw. M. Hempen (CDA)
Mw. M. van der Stelt (CDA)
Dhr. G.P. Schipaanboord (CU-SGP)
Dhr. Ü Güney (D66)
J.H.W. Hendriks (D66)
Mw. P. van Brandenburg (D66)
Dhr. B. Vastenhoud (GroenLinks)
Mw. J. Hofman-Zuter (GroenLinks)
Mw. M.D. van Beek (GroenLinks)
Dhr. E. Filemon (Lokale Partij Leiderdorp LPL)
Dhr. H. Langenberg (Lokale Partij Leiderdorp LPL)
Dhr. J.L.M. Bruggeman (Lokale Partij Leiderdorp LPL)
Mw. K. Balak (Lokale Partij Leiderdorp LPL)
Dhr. O.C. McDaniel (PvdA)
Dhr. R. Schmidt (PvdA)
Mw. J.J.E. van Reijn (PvdA)
Dhr. B.M.J. Hoenen (VVD)
Dhr. N. Verwers (VVD)
Mw. B.A.M. Elburg (VVD)
Mw. M. Breedveld (VVD)
Secretaris Dhr. H. Romeijn
Wethouder Mw. A. Beekhuizen-Wesseling (Lokale Partij Leiderdorp LPL)
Dhr. D.C.W. Binnendijk (CDA)
Dhr. W.N.A. Joosten (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 4
Lokale Partij Leiderdorp LPL 4
PvdA 3
D66 3
CDA 3
GroenLinks 3
CU-SGP 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Gemeenschappelijke regeling
Terug naar begin van de pagina