Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oegstgeest (Oegstgeest)

Zie ook

Gemeente Oegstgeest (Oegstgeest)

Adresgegevens

Bezoekadres Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN OEGSTGEEST
Postadres Postbus 1270
2340 BG OEGSTGEEST
Telefoon (071) 519 17 93 (algemeen)
Internet http://www.oegstgeest.nl (algemeen)
E-mail info@oegstgeest.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 7.76 km2
Aantal inwoners 22367
Inwoners per km2 2882
Plaatsen binnen deze gemeente Oegstgeest
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. E.R. Jaensch (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. E.J. van Blitterswijk (CDA)
Dhr. E. Bus (D66)
Dhr. F. van Dissel (Hart voor Oegstgeest)
Dhr. E.G. van den Ouweelen (Lokaal)
Mw. M. van Driel (Progressief Oegstgeest)
Dhr. S.A.S. Spaargaren (VVD)
Locoburgemeester Dhr. M.E. Huizing (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. F. Kromhout
Raadslid Dhr. E.J. van Blitterswijk (CDA)
Dhr. T. van der Hoeven (CDA)
Dhr. W. Mandema (CDA)
Mw. I.J. van Dillen (CDA)
Dhr. A.N.J. Vos (D66)
Dhr. E. Bus (D66)
Mw. E.Y. Vellema (D66)
Dhr. F. van Dissel (Hart voor Oegstgeest)
Mw. K. Rosdorff-Molevelt (Hart voor Oegstgeest)
Dhr. E.G. van den Ouweelen (Lokaal)
Dhr. M. Welling (Progressief Oegstgeest)
Dhr. N.J. Janssen (Progressief Oegstgeest)
Mw. H.C. Pasterkamp (Progressief Oegstgeest)
Mw. M. van Driel (Progressief Oegstgeest)
Dhr. E.H.M. Creemers (VVD)
Dhr. E.W.C. Bouw (VVD)
Dhr. M.A. Rolloos (VVD)
Dhr. S.A.S. Spaargaren (VVD)
Mw. I. Oosterhuis-Gijsbers (VVD)
Secretaris Dhr. H.A. Leegstra
Wethouder Dhr. H.J.T. Nieuwenhuis (CDA)
Dhr. M.E. Huizing (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
CDA 4
Progressief Oegstgeest 4
D66 3
Hart voor Oegstgeest 2
Lokaal 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Gemeenschappelijke regeling
Terug naar begin van de pagina