Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oegstgeest (Oegstgeest)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 25-01-2021 Op 25-01-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-01-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN OEGSTGEEST
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1270
2340 BG OEGSTGEEST
Telefoon (071) 519 17 93 (algemeen)
Internet http://www.oegstgeest.nl (algemeen)
E-mail info@oegstgeest.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 7,76 km2
Aantal inwoners 23887
Inwoners per km2 3078
Plaatsen binnen deze gemeente Oegstgeest

Functies

Burgemeester Dhr. E.R. Jaensch (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. E.J. van Blitterswijk (CDA),
Dhr. E. Bus (D66),
Mw. K. Rosdorff-Molevelt (Hart voor Oegstgeest),
Dhr. E.G. van den Ouweelen (Lokaal),
Mw. M. van Driel (Progressief Oegstgeest),
Dhr. S.A.S. Spaargaren (VVD)
Locoburgemeester Dhr. M.E. Huizing (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. F. Kromhout
Raadslid Dhr. E.J. van Blitterswijk (CDA),
Dhr. T. van der Hoeven (CDA),
Dhr. W. Mandema (CDA),
Mw. I.J. van Dillen (CDA),
Dhr. A.N.J. Vos (D66),
Dhr. E. Bus (D66),
Mw. E.Y. Vellema (D66),
Dhr. J.J. van den Broek (Hart voor Oegstgeest),
Mw. K. Rosdorff-Molevelt (Hart voor Oegstgeest),
Dhr. E.G. van den Ouweelen (Lokaal),
Dhr. C.M.F. Burger (Progressief Oegstgeest),
Dhr. M. Welling (Progressief Oegstgeest),
Dhr. N.J. Janssen (Progressief Oegstgeest),
Mw. M. van Driel (Progressief Oegstgeest),
Dhr. E.H.M. Creemers (VVD),
Dhr. E.W.C. Bouw (VVD),
Dhr. M.A. Rolloos (VVD),
Dhr. S.A.S. Spaargaren (VVD),
Mw. I. Oosterhuis-Gijsbers (VVD)
Secretaris Dhr. J. Versluis
Wethouder Dhr. H.J.T. Nieuwenhuis (CDA),
Dhr. P.A. Glasbeek (Progressief Oegstgeest),
Dhr. M.E. Huizing (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
Progressief Oegstgeest 4
CDA 4
D66 3
Hart voor Oegstgeest 2
Lokaal 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)