Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Krimpenerwaard (Krimpenerwaard)

Zie ook

Gemeente Krimpenerwaard (Krimpenerwaard)

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsplein 8
2821 AS STOLWIJK
Postadres Postbus 51
2820 AB STOLWIJK
Telefoon 140182 (algemeen)
Internet http://www.krimpenerwaard.nl/ (algemeen)
E-mail info@krimpenerwaard.nl (algemeen)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. R.S. Cazemier (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.R. Dekker (CDA)
Dhr. A.H. van Dorp (ChristenUnie)
Mw. S.A.B. van Rooy (Dierbaar Krimpenerwaard)
Dhr. J. van de Lagemaat (D66)
Dhr. W.J. Schoof (Gemeente Belang Krimpenerwaard)
Mw. G. Smit-Raggers (Lokaal op 1)
Dhr. A. Struijs (Pro Krimpenerwaard)
Dhr. C. van der Graaf (PvdA)
Dhr. J.W. van der Ham (SGP)
Dhr. G.P. Zuijderwijk (VVD)
Dhr. W. Pannekoek (Waard18)
Locoburgemeester Mw. L. Sleeuwenhoek-de Jong (VGBK)
Raadsgriffier Mw. P.A.M. Goedvolk
Raadslid Dhr. J.R. Dekker (CDA)
Dhr. K. Larooij (CDA)
Mw. H.C. Bultman (CDA)
Dhr. A Tom (ChristenUnie)
Dhr. A.H. van Dorp (ChristenUnie)
Mw. N.E. van Zijl-Vuijk (ChristenUnie)
Mw. S.A.B. van Rooy (Dierbaar Krimpenerwaard)
Dhr. J. van de Lagemaat (D66)
Dhr. J.M. van der Zwaart (D66)
Dhr. B. Schamper (Gemeente Belang Krimpenerwaard)
Dhr. E. Mondriaan (Gemeente Belang Krimpenerwaard)
Dhr. P.J.S. van der Hek (Gemeente Belang Krimpenerwaard)
Dhr. W.J. Schoof (Gemeente Belang Krimpenerwaard)
Dhr. Y. van Dortmont (Gemeente Belang Krimpenerwaard)
Mw. A. van Buren-van der Heiden (Gemeente Belang Krimpenerwaard)
Dhr. P.H. Gabeler (Lokaal op 1)
Mw. G. Smit-Raggers (Lokaal op 1)
Dhr. A. Struijs (Pro Krimpenerwaard)
Mw. P.C.M. Klomp-Lever (Pro Krimpenerwaard)
Dhr. A. Maat (PvdA)
Dhr. C. van der Graaf (PvdA)
Dhr. H.W. Wassink (SGP)
Dhr. J. Verburg (SGP)
Dhr. J.P. Neven (SGP)
Dhr. J.W. van der Ham (SGP)
Dhr. G.P. Zuijderwijk (VVD)
Dhr. M.J. Oudshoorn (VVD)
Dhr. R.H. van der Wilt (VVD)
Mw. H. Vogel-Harberink (VVD)
Dhr. W. Pannekoek (Waard18)
Secretaris Mw. mr. M. Plantinga-Leenders
Wethouder Dhr. J. Vente (ChristenUnie)
Dhr. A. Bening (D66)
Dhr. L.A. de Wit (VGBK)
Mw. L. Sleeuwenhoek-de Jong (VGBK)
Mw. M.G. Boere-Schoonderwoerd (VVD)

Gemeenteraad (30 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeente Belang Krimpenerwaard 6
SGP 4
VVD 4
CDA 3
ChristenUnie 3
Pro Krimpenerwaard 2
D66 2
PvdA 2
Lokaal op 1 2
Waard18 1
Dierbaar Krimpenerwaard 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Regeling Streekarchief Midden-Holland
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Gemeenschappelijke regeling
Terug naar begin van de pagina