Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Voorschoten (Voorschoten)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 17-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Leidseweg 25
2252 LA VOORSCHOTEN
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 393
2250 AJ VOORSCHOTEN
Telefoon 14 071 (algemeen)
Internet http://www.voorschoten.nl (algemeen)
E-mail gemeente@voorschoten.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 11,59 km2
Aantal inwoners 25453
Inwoners per km2 2196
Plaatsen binnen deze gemeente Voorschoten

Functies

Burgemeester Mw. N. Stemerdink (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. R.J.M. Zoetemelk (CDA),
Dhr. A.E.T. Andringa (D66),
Dhr. A. Deuzeman (GroenLinks),
Dhr. C.J. van der Elst (ONS Voorschoten),
Dhr. A.B. de Graaf (PvdA),
Dhr. E.M.L.H. Maassen (SP),
Mw. K.S. van Meenen (VVD),
Mw. M.H.R. Persoon (Voorschoten Lokaal Sterk)
Locoburgemeester Dhr. P. de Bruijn (VVD)
Raadsgriffier Dhr. B.J. Urban
Raadslid Dhr. C. Bremmer (CDA),
Dhr. M.P.A. van Oostrum (CDA),
Dhr. R.J.M. Zoetemelk (CDA),
Dhr. A.E.T. Andringa (D66),
Dhr. P. Lippinkhof (D66),
Mw. J.C. Schroot (D66),
Dhr. A. Deuzeman (GroenLinks),
Dhr. J..Ph. Bos (GroenLinks),
Dhr. J.A.E.L.M. van Rixtel (GroenLinks),
Dhr. drs. P. 't Lam (GroenLinks),
Dhr. C.J. van der Elst (ONS Voorschoten),
Dhr. G. Zeelt (ONS Voorschoten),
Dhr. A.B. de Graaf (PvdA),
Dhr. E.M.L.H. Maassen (SP),
Dhr. A.A. in 't Veen (VVD),
Dhr. B. Lavrijsen (VVD),
Dhr. S.W.C. van den Dool (VVD),
Mw. K.S. van Meenen (VVD),
mr. B.W. Reinke (VVD),
Mw. E.C. van Herk (Voorschoten Lokaal Sterk),
Mw. M.H.R. Persoon (Voorschoten Lokaal Sterk)
Secretaris Dhr. A. de Graaf
Wethouder Dhr. M.N. Cramwinckel (D66),
Mw. drs. H.M. Spil (P21),
Dhr. P. de Bruijn (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
GroenLinks 4
CDA 3
D66 3
Voorschoten Lokaal Sterk 2
ONS Voorschoten 2
PvdA 1
SP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)