Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zuidplas (Zuidplas)

Zie ook

Gemeente Zuidplas (Zuidplas)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
2914 KM NIEUWERKERK AD IJSSEL
Postadres Postbus 100
2910 AC NIEUWERKERK AD IJSSEL
Telefoon (0180) 33 03 00 (algemeen)
Internet http://www.zuidplas.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zuidplas.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 18.47 km2
Aantal inwoners 40474
Inwoners per km2 2191
Plaatsen binnen deze gemeente Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen ZH
Totaal aantal zetels gemeenteraad 27

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. drs. S. Stoop (SGP)
Fractievoorzitter Mw. T.T.E. de Jonge-Ruitenbeek (CDA)
Dhr. C.D. van der Spek (ChristenUnie/SGP)
Dhr. F. Klovert (D66)
Dhr. P.A. van Drenth (Nieuw Elan Zuidplas)
Dhr. J. Helmer (PvdA/GroenLinks)
Dhr. J. Baas (SP)
Dhr. F.G. van Wijnen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. drs. J.A. Verbeek (CDA)
Raadsgriffier Dhr. drs. P. van Vugt
Raadslid Dhr. B.P.J. de Ruiter (CDA)
Dhr. J. Hennip (CDA)
Dhr. W. Janse (CDA)
Mw. E.M. Meppelink (CDA)
Mw. T.T.E. de Jonge-Ruitenbeek (CDA)
Dhr. A. Slobbe (ChristenUnie/SGP)
Dhr. C.D. van der Spek (ChristenUnie/SGP)
Dhr. J. Snoei (ChristenUnie/SGP)
Dhr. P. Molenaar (ChristenUnie/SGP)
Dhr. W.J. Verdoes (ChristenUnie/SGP)
Mw. D. Ambachtsheer-de Vries (ChristenUnie/SGP)
Dhr. F. Klovert (D66)
Mw. C.M. Bon-van de Griek (D66)
Dhr. J.A. Smit (Nieuw Elan Zuidplas)
Dhr. P.A. van Drenth (Nieuw Elan Zuidplas)
Dhr. F.M. Damen (PvdA/GroenLinks)
Dhr. J. Helmer (PvdA/GroenLinks)
Dhr. J.J.G. Bovens (PvdA/GroenLinks)
Dhr. J. Baas (SP)
Mw. S. Ruifrok-Rodenburg (SP)
Dhr. F.G. van Wijnen (VVD)
Dhr. J.J. Wiegman (VVD)
Dhr. J.M.P. Ambachtsheer (VVD)
Dhr. L.P.C. Karreman (VVD)
Mw. A.J. van Gerwen (VVD)
Mw. C. uit de Bulten (VVD)
Mw. S. Pouwels-Nahrvar (VVD)
Secretaris Dhr. drs. R. Heijdra
Wethouder Dhr. drs. J.A. Verbeek (CDA)
Dhr. J.W. Schuurman (SGP)
Dhr. D.A. de Haas MA (VVD)
Dhr. J. Hordijk (VVD)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 7
ChristenUnie/SGP 6
CDA 5
PvdA/GroenLinks 3
SP 2
Nieuw Elan Zuidplas 2
D66 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Regio Gouda
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren
Regeling Streekarchief Midden-Holland
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Gemeenschappelijke regeling
Terug naar begin van de pagina