Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waddinxveen (Waddinxveen)

Zie ook

Gemeente Waddinxveen (Waddinxveen)

Adresgegevens

Bezoekadres Beukenhof 1
2741 HS WADDINXVEEN
Postadres Postbus 400
2740 AK WADDINXVEEN
Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet http://www.waddinxveen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 29.39 km2
Aantal inwoners 25280
Inwoners per km2 860
Plaatsen binnen deze gemeente Waddinxveen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. E.J. Nieuwenhuis (SGP)
Fractievoorzitter Mw. B. Prins-van den Boomgaard (CDA)
Dhr. A.T.M. Grooten (D66)
Dhr. M. Kortleven (PCW)
Dhr. H.J.N.J.M. Hettema (PvdA/GroenLinks)
Dhr. drs. ing. R.J.A.A. Boer (VVD)
Mw. S.M. Vink-Vermeulen (Weerbaar Waddinxveen)
Locoburgemeester Mw. ir. G. Atzema (VVD)
Raadsgriffier Dhr. mr. F.W. van der Dussen
Raadslid Dhr. F.J.M. Schwiebbe (CDA)
Mw. B. de Kruijff-Los (CDA)
Mw. B. Prins-van den Boomgaard (CDA)
Dhr. A.T.M. Grooten (D66)
Dhr. J.A.C. Brandenburg-Verwer (D66)
Mw. F. Kalai-El Mousaoui (D66)
Dhr. A. Kerssies (PCW)
Dhr. G.E. Segers (PCW)
Dhr. J. Berghout (PCW)
Dhr. L.H. den Dekker (PCW)
Dhr. M. Kortleven (PCW)
Dhr. H.J.N.J.M. Hettema (PvdA/GroenLinks)
Dhr. M.J. van der Loo (PvdA/GroenLinks)
Mw. N. ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks)
Dhr. drs. ing. R.J.A.A. Boer (VVD)
Mw. A.M. Bakhuizen-van der Ploeg (VVD)
Mw. E.E. van Helden (VVD)
Mw. F. Vleij (VVD)
Dhr. J.A. van der Steldt (Weerbaar Waddinxveen)
Mw. S.M. Vink-Vermeulen (Weerbaar Waddinxveen)
Mw. W.F.M. Schippers-van Rhee (Weerbaar Waddinxveen)
Secretaris Mw. A.B. Blomme
Wethouder Mw. J.L. van der Wal-Hortensius (D66)
Dhr. H. ten Zijthoff (PvdA)
Mw. ir. G. Atzema (VVD)
Mw. C.J.M. Schippers MSc (Weerbaar Waddinxveen)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
PCW 5
VVD 4
D66 3
Weerbaar Waddinxveen 3
PvdA/GroenLinks 3
CDA 3

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Regio Gouda
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeenschappelijke regeling toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Regeling Streekarchief Midden-Holland
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Gemeenschappelijke regeling
Terug naar begin van de pagina