Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-11-2021 Op 22-11-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-11-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Achterweg 2
4001 MV Tiel
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 321
4190 CH Geldermalsen
Telefoon (088) 937 50 00 (algemeen)
Internet https://www.werkzaakrivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@werkzaakrivierenland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Werkzaak Rivierenland
Archiefzorgdrager Werkzaak Rivierenland

Bevoegdheden

Artikel 7 – Verdeling bevoegdheden

Voor zover hiervan niet in deze regeling of in de Wet gemeenschappelijke regelingen is afgeweken, worden ter uitvoering van deze regeling de taken en bevoegdheden van de deelnemers aan het openbaar lichaam gedelegeerd.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
05-03-2015 Gemeente Buren College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. De regeling is getroffen voor gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers in het kader van het streven naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie van de inwoners van de gemeenten waartoe de deelnemers behoren en, indien nodig, het verstrekken van uitkeringen aan deze doelgroep voor de kosten van levensonderhoud.

  2. De deelnemers achten het ook hun belang de taken die zij als gevolg van de in artikel 4 genoemde regelgeving moeten uitvoeren zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Daarom streven zij ernaar hun beleid en verordeningen, die zij als gevolg van de invoering van die regelgeving zullen vaststellen, zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen, tenzij het bevoegde bestuursorgaan op grond van politiek-bestuurlijke overwegingen anders beslist.

Financieel

Organisatiecode 0855
KvK-nummer 63247380

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkzaak Rivierenland
Datum van oprichting 05-03-2015
Bezoekadres Achterweg 2
4001 MV Tiel
Postadres Postbus 321
4190 CH Geldermalsen
Telefoon (088) 937 50 00 (algemeen)
Internet https://www.werkzaakrivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@werkzaakrivierenland.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.