Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Buren (Buren)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 17-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Wetering 1
4021 VZ MAURIK
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 23
4020 BA MAURIK
Telefoon 14 0344 (algemeen)
Internet http://www.buren.nl (algemeen)
E-mail gemeente@buren.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 154,3 km2
Aantal inwoners 26365
Inwoners per km2 170
Plaatsen binnen deze gemeente Asch, Beusichem, Buren GLD, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kapel-Avezaath Buren, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk GLD, Zoelen, Zoelmond

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. J.P.M. Meijers (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. M. Bettink-Pierik (CDA),
Mw. A. van Zijl-Hoek (D66),
Dhr. S. van Alfen (Gemeentebelangen),
Mw. N.A.W. van Dam (Mevrouw Van Dam),
Dhr. H. Zaaijer (PCG),
Dhr. J. de Jonge (Partij voor de Dieren),
Dhr. A. Warmer (PvdA),
Mw. N.H.A.F. van Doremalen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. K.A. Maier (Gemeentebelangen)
Raadsgriffier Mw. E.E. Weijenberg
Raadslid Mw. M. Bettink-Pierik (CDA),
Mw. A. van Zijl-Hoek (D66),
Dhr. A. Arends (Gemeentebelangen),
Dhr. D.J. Bult (Gemeentebelangen),
Dhr. G.J.D. van Zetten (Gemeentebelangen),
Dhr. J.W. Lammers (Gemeentebelangen),
Dhr. P.A. Molleman (Gemeentebelangen),
Dhr. S. van Alfen (Gemeentebelangen),
Dhr. W.T. van Laar (Gemeentebelangen),
G.J. Keller (Gemeentebelangen),
Mw. N.A.W. van Dam (Mevrouw Van Dam),
Dhr. C. de Lange (PCG),
Dhr. C. van de Bijl (PCG),
Dhr. H. Zaaijer (PCG),
Dhr. H. Willemsen (Partij voor de Dieren),
Dhr. J. de Jonge (Partij voor de Dieren),
Dhr. A. Warmer (PvdA),
Dhr. H.N. van Vierssen (VVD),
Mw. I.P. Tetteroo-Baldinger (VVD),
Mw. M. van Lanen (VVD),
Mw. N.H.A.F. van Doremalen (VVD)
Secretaris Dhr. M. van Dalen MSc
Wethouder Dhr. H.N.G. Wiendels (CDA),
Dhr. K.A. Maier (Gemeentebelangen),
Dhr. P.A.J.M. van den Hurk (Gemeentebelangen),
Dhr. J.P. Neven (PCG)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen 8
VVD 4
PCG 3
Partij voor de Dieren 2
Mevrouw Van Dam 1
PvdA 1
CDA 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)