Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Neder-Betuwe (Neder-Betuwe)

Zie ook

Gemeente Neder-Betuwe (Neder-Betuwe)

Adresgegevens

Bezoekadres Burg Lodderstraat 20
4043 KM OPHEUSDEN
Postadres Postbus 20
4043 ZG OPHEUSDEN
Telefoon (0488) 44 99 00 (algemeen)
Internet http://www.nederbetuwe.nl (algemeen)
E-mail info@nederbetuwe.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 66.52 km2
Aantal inwoners 22309
Inwoners per km2 335
Plaatsen binnen deze gemeente Dodewaard, Echteld, Ijzendoorn, Kesteren, Ochten, Opheusden
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. A.J. Kottelenberg (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. G.G. van der Lugt (CDA)
Dhr. C. van Hattum (ChristenUnie)
Mw. G.R.F. Berends- Jansen (Gemeentebelangen)
Dhr. J.H.A.M. Woldberg (PvdA)
Dhr. D.A. Waasdorp (SGP)
Dhr. P.A.C. van Essen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.W. Keuken (SGP)
Raadsgriffier Dhr. drs. E. van der Neut
Raadslid Dhr. C.M. Hommersom (CDA)
Dhr. G.G. van der Lugt (CDA)
Dhr. C. van Hattum (ChristenUnie)
Dhr. E.C.A. de Bruine (Gemeentebelangen)
Mw. G.R.F. Berends- Jansen (Gemeentebelangen)
Mw. M.K. Gunther-van Eck (Gemeentebelangen)
A. Jansen (PvdA)
Dhr. J.H.A.M. Woldberg (PvdA)
Mw. S.A. Mathijssen (PvdA)
Dhr. D.A. Waasdorp (SGP)
Dhr. E.P. Arends (SGP)
Dhr. G.R. van Leeuwen (SGP)
Dhr. J. Eerbeek (SGP)
Dhr. J.G. Meijering (SGP)
Dhr. W.F. Keuken (SGP)
G. Roseboom (SGP)
M. Jonkers (SGP)
Dhr. P.A.C. van Essen (VVD)
N. van Andel (VVD)
Secretaris Dhr. mr. G.S. Stam
Wethouder Mw. W.E.A. van Dijkhuizen (CDA)
Dhr. J.W. Keuken (SGP)
Dhr. N. van Wolfswinkel (SGP)
Dhr. S.H.R. van Someren (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 8
Gemeentebelangen 3
PvdA 3
VVD 2
CDA 2
ChristenUnie 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke regeling Avri
Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Regeling Regio Rivierenland
Terug naar begin van de pagina