Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Culemborg (Culemborg)

Zie ook

Gemeente Culemborg (Culemborg)

Adresgegevens

Bezoekadres Ridderstraat 250
4101 BK CULEMBORG
Postadres Postbus 136
4100 AC CULEMBORG
Telefoon (0345) 47 77 00 (algemeen)
Internet http://www.culemborg.nl (algemeen)
E-mail info@culemborg.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 31.23 km2
Aantal inwoners 27615
Inwoners per km2 884
Plaatsen binnen deze gemeente Culemborg
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. G.J. van Grootheest (GroenLinks)
Fractievoorzitter Mw. N. Geus-de Bruijn (CDA)
Dhr. S.A.D. Jumelet (ChristenUnie)
Dhr. A. El Boustati (Culemborg Centraal)
Dhr. P. Bos (Culemborg van Nu)
Dhr. H.A. Clarisse (D66)
Dhr. T.A. de Kroon (GroenLinks)
Dhr. F. Sidali (PvdA)
Dhr. T.J. Heemskerk (SP)
Dhr. J.L.H.M. Braam (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J. Reus (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. R.S. van Belzen
Raadslid Dhr. M.C van Zandwijk (CDA)
Mw. N. Geus-de Bruijn (CDA)
Dhr. C.G. van der Zaag (ChristenUnie)
Dhr. S.A.D. Jumelet (ChristenUnie)
Dhr. A. El Boustati (Culemborg Centraal)
Dhr. P. Bos (Culemborg van Nu)
Mw. M.N. Bos (Culemborg van Nu)
Dhr. H.A. Clarisse (D66)
Mw. R.J. van Noortwijk (D66)
Dhr. ir. E.M.P. de Jong (GroenLinks)
Dhr. T.A. de Kroon (GroenLinks)
Mw. C.A.M. de Laat (GroenLinks)
Mw. M.M.E. Peters (GroenLinks)
Dhr. F. Sidali (PvdA)
Dhr. T.J. Heemskerk (SP)
Dhr. J.L.H.M. Braam (VVD)
Dhr. J.P.M. Roefs (VVD)
Mw. A. van der Lee (VVD)
Mw. M.T. Kuijer (VVD)
Secretaris Dhr. ir. G.J.F.M. Vlekke
Wethouder Dhr. S.H. Buwalda (CDA)
Mw. M. Wichgers (Culemborg van Nu)
Dhr. N.H.M. Stolwijk (D66)
Dhr. J. Reus (GroenLinks)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 4
VVD 4
ChristenUnie 2
CDA 2
Culemborg van Nu 2
D66 2
PvdA 1
Culemborg Centraal 1
SP 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke regeling Avri
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Regeling Regio Rivierenland
Terug naar begin van de pagina