Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

Adresgegevens

Bezoekadres Achterweg 2
4001 MV Tiel
Postadres Postbus 321
4190 CH Geldermalsen
Telefoon (088) 9375 000 (algemeen)
Internet https://www.werkzaakrivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@werkzaakrivierenland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Werkzaak Rivierenland
Archiefzorgdrager Werkzaak Rivierenland

Bevoegdheden

Artikel 7 – Verdeling bevoegdheden

Voor zover hiervan niet in deze regeling of in de Wet gemeenschappelijke regelingen is afgeweken, worden ter uitvoering van deze regeling de taken en bevoegdheden van de deelnemers aan het openbaar lichaam gedelegeerd.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
05-03-2015 Gemeente Buren College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Geldermalsen College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Neerijnen College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
05-03-2015 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders

Doel

Sinds 1 januari 2016 is er in Rivierenland een nieuwe organisatie op het gebied van Werk & Inkomen actief: Werkzaak Rivierenland. Negen gemeenten in Rivierenland, LANDER werk & participatie, het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) en UWV hebben hun krachten in deze nieuwe organisatie gebundeld. Werkzaak Rivierenland is vanaf 1 januari 2016 de verbindende schakel tussen werkgevers en werkzoekenden in Rivierenland. De missie van Werkzaak Rivierenland is: Talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten, daar zet Werkzaak Rivierenland zich voor in.

Financieel

Organisatiecode 0855

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkzaak Rivierenland
Datum van oprichting 05-03-2015
Bezoekadres Achterweg 2
4001 MV Tiel
Postadres Postbus 321
4190 CH Geldermalsen
Telefoon (088) 9375 000 (algemeen)
Internet https://www.werkzaakrivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@werkzaakrivierenland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina