Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Tiel (Tiel)

Zie ook

Gemeente Tiel (Tiel)

Adresgegevens

Bezoekadres Achterweg 2
4001 MV TIEL
Postadres Postbus 6325
4000 HH TIEL
Telefoon (0344) 63 71 11 (algemeen)
Internet http://www.tiel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@tiel.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 32.63 km2
Aantal inwoners 41191
Inwoners per km2 1262
Plaatsen binnen deze gemeente Kapel Avezaath, Kerk Avezaath Tiel, Tiel, Wadenoijen, Zennewijnen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 25

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. ir. J. Beenakker (VVD)
Fractievoorzitter Mw. I.C.M. Son-Stolk (CDA)
Dhr. J.M.C. Koning (ChristenUnie)
Dhr. T. Zuidema (D66)
Dhr. U. Sözen (GroenLinks)
Dhr. T.F. Verduin (Krachtig Tiel)
Mw. I. Joustra (Partij van de Burgers)
Dhr. P.J.J. Elferink (ProTiel)
Dhr. K.T.M. Gulikers (PvdA)
Mw. A.E.L. Duquesnoy-van den Heuvel (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J.W. Westerholt
Raadslid Dhr. A.D. Sijpkes (CDA)
Mw. I.C.M. Son-Stolk (CDA)
Dhr. J.M.C. Koning (ChristenUnie)
Dhr. F.A.G. Henning (D66)
Dhr. M. Yüce (D66)
Dhr. T. Zuidema (D66)
Mw. J.L. Sewalt-Wijbrandts (D66)
Dhr. U. Sözen (GroenLinks)
Mw. M.T. Klijn (GroenLinks)
Dhr. T.F. Verduin (Krachtig Tiel)
Dhr. J.M. van Eldijk (Partij van de Burgers)
Dhr. W. de Boer (Partij van de Burgers)
Mw. A.F.E. Verhoeks-Dekker (Partij van de Burgers)
Mw. C.J. Kreuk-Wildeman (Partij van de Burgers)
Mw. I. Joustra (Partij van de Burgers)
Mw. M.M.A. Schoots (Partij van de Burgers)
Mw. S. Boer (Partij van de Burgers)
Dhr. P.J.J. Elferink (ProTiel)
Dhr. A. Saddiki (PvdA)
Dhr. K.T.M. Gulikers (PvdA)
Mw. L. Mulay-Bouyakhrichan (PvdA)
Dhr. M. Smits (VVD)
Dhr. W.A.J. van Baal (VVD)
Mw. A.E.L. Duquesnoy-van den Heuvel (VVD)
Mw. E.S. Derksen (VVD)
Secretaris Dhr. drs. I.P. van der Valk
Wethouder C.J. Kreuk (Partij voor de Burgers)
G.G.G. Groen (Partij voor de Burgers)
Dhr. drs. B. Brink (PvdA)
Dhr. M.J.J. Melissen (VVD)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Partij van de Burgers 7
VVD 4
D66 4
PvdA 3
GroenLinks 2
CDA 2
Krachtig Tiel 1
ChristenUnie 1
ProTiel 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Regeling Regio Rivierenland
Terug naar begin van de pagina