Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief

Laatst bijgewerkt op: 09-04-2020
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hofstraat 2b
4611 TJ Bergen op Zoom
Postadres Hofstraat 2b
4611 TJ Bergen op Zoom
Telefoon (085) 04 04 110 (algemeen)
(085) 04 04 111 (studiezaal)
Internet https://westbrabantsarchief.nl (algemeen)
http://studiezaal@westbrabantsarchief.nl (studiezaal)
E-mail info@westbrabantsarchief.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder West-Brabants Archief

Bevoegdheden

Zie artikel 9, 14 en 26 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2016 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het West-Brabants Archief is ingesteld met als doel de belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht.

  2. Het West-Brabants Archief heeft tevens als doel het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek.

Financieel

Organisatiecode 0876
KvK-nummer 20171320

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan West-Brabants Archief
Afkorting WBA
Datum van oprichting 01-07-2016
Bezoekadres Hofstraat 2b
4611 TJ Bergen op Zoom
Postadres Hofstraat 2b
4611 TJ Bergen op Zoom
Telefoon (085) 04 04 110 (algemeen)
(085) 04 04 111 (studiezaal)
Internet https://westbrabantsarchief.nl (algemeen)
http://studiezaal@westbrabantsarchief.nl (studiezaal)
E-mail info@westbrabantsarchief.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina